ISSN 1682-721X, ключова назва - Mìneralʹnì resursi Ukraïni

e-ISSN 2707-8698 (online), ключова назва - Mìneralʹnì resursi Ukraïni (Online)

Видавець: Український державний геологорозвідувальний інститут (УкрДГРІ)

Видається з 01.03.1994 р.

Періодичність: 4 рази на рік (щоквартально).

Мови видання: українська, російська, англійська (змішаними мовами).

Проблематика: мінерально-сировинна база України, питання економіки розвідки, видобутку та перероблення мінеральної сировини, проблеми екології, зовнішньоекономічної діяльності. На сторінках видання ініціюють і підтримують вільний обмін досвідом та інформацією у сфері наук про Землю.

Журнал є науковим виданням державного рівня, в якому висвітлюються сучасні проблеми формування бази мінерально-сировинних ресурсів держави. У ньому міститься науковий та практичний розгляд усього спектра сучасних доробок, подій та нововведень у геологічній галузі України. Редакція журналу намагається донести до читачів усе нове й цікаве з усіх сфер діяльності в геологічній галузі. 

Свідоцтво про державну реєстрацію друкованого засобу масової інформації: серія КВ № 24925-14865ПР від 2.08.2021 р.

Передплатний індекс: 48336

Редакція послідовно змінює технологію підготовки та представлення публікацій відповідно до стандартів наукометричних систем SCOPUS і Web of Science.

Журнал “Мінеральні ресурси України” входить до переліку фахових видань України категорії “Б” з геологічних і технічних наук, спеціальності – 103, 184, 185 наказ МОН № 409 від 17.03.2020 р. У ньому можуть бути опубліковані результати дисертаційних робіт на здобуття наукового ступеня доктора і кандидата наук.

Індексація журналу: 

Головний редактор: доктор геолого-мінералогічних, технічних, географічних наук, професор, голова Державної комісії України по запасах корисних копалин Георгій Ілліч Рудько.

До складу редакційної колегії входять українські та закордонні вчені. 

Ліцензійні умови: автори зберігають авторське право, а також надають право журналу публікувати оригінальні наукові статті, що містять результати експериментальних і теоретичних досліджень і не знаходяться на розгляді для опублікування в інших віданнях. Всі матеріали поширюється на умовах ліцензії  Creative Commons Attribution License International CC-BY, яка дозволяє іншим розповсюджувати роботу з визнанням авторства цієї роботи і першої публікації в цьому журналі.

Відкритий доступ: Журнал "Мінеральні ресурси України" дотримується політики відкритого доступу (open access)Усі статті розміщуються безстроково і безкоштовно відразу після виходу номера. Повнотекстовий доступ в режимі реального часу до наукових статей журналу представлений на офіційному сайті журналу у розділі Архіви.

Публікаційна етика: редакцією журналу «Мінеральні ресурси України» було вжито заходів для забезпечення високих етичних та професійних стандартів, заснованих на принципах прозорості і кращої практики наукових публікацій, журнал дотримується  рекомендацій Комітету з етики публікацій (Committee on Publication Ethics), міжнародних стандартів для редакторів та авторів (International standards for editors and authors), а також Етичного кодексу ученого України

Адреса редакції:
Український державний геологорозвідувальний інститут
вул. Автозаводська, 78А, Київ-114, Україна, 04114
Тел.: +38 (044) 206-35-18  Факс: +38 (044) 426-91-71
e-mail: press.ukrdgri@gmail.com