Дорогі друзі, автори, читачі та всі, хто пов’язаний із журналом “Мінеральні ресурси України”!

Через війну редакція журналу змушена тимчасово призупинити свою роботу. Однак електронна версія журналу може вийти у світ з вашою допомогою.

Ми звертаємося до всіх шанувальників видання: якщо маєте змогу — підтримайте фінансово випуск поточного номера.

Редакція журнала “Мінеральні ресурси України”


ISSN 1682-721X, ключова назва - Mìneralʹnì resursi Ukraïni

e-ISSN 2707-8698, ключова назва - Mìneralʹnì resursi Ukraïni (Online)

Засновники журналу: Державне підприємство “Українська геологічна компанія” (ДП “УГК”), Івано-Франківський національний технічний університет нафти і газу (ІФНТУНГ)

Видається з 01.03.1994 р.   Видавець: Державне підприємство “Українська геологічна компанія” (ДП “УГК”)

Періодичність: 4 рази на рік (щоквартально).

Мови видання: українська, російська, англійська (змішаними мовами).

Проблематика: мінерально-сировинна база України, питання економіки розвідки, видобутку та перероблення мінеральної сировини, проблеми екології, зовнішньоекономічної діяльності. На сторінках видання ініціюють і підтримують вільний обмін досвідом та інформацією у сфері наук про Землю.

Журнал є науковим виданням державного рівня, в якому висвітлюються сучасні проблеми формування бази мінерально-сировинних ресурсів держави. У ньому міститься науковий та практичний розгляд усього спектра сучасних доробок, подій та нововведень у геологічній галузі України. Редакція журналу намагається донести до читачів усе нове й цікаве з усіх сфер діяльності в геологічній галузі. 

Свідоцтво про державну реєстрацію друкованого засобу масової інформації: серія КВ № 24925-14865ПР від 2.08.2021 р.

Передплатний індекс: 48336

Редакція послідовно змінює технологію підготовки та представлення публікацій відповідно до стандартів наукометричних систем SCOPUS і Web of Science.

Журнал “Мінеральні ресурси України” входить до переліку фахових видань України категорії “Б” з геологічних і технічних наук, спеціальності – 103, 184, 185 наказ МОН № 409 від 17.03.2020 р. У ньому можуть бути опубліковані результати дисертаційних робіт на здобуття наукового ступеня доктора і кандидата наук.

Індексація журналу: 

Головний редактор: доктор геолого-мінералогічних, технічних, географічних наук, професор, екс-голова Державної комісії України по запасах корисних копалин Георгій Ілліч Рудько.

До складу редакційної колегії входять українські та закордонні вчені. 

Ліцензійні умови: автори зберігають авторське право, а також надають право журналу публікувати оригінальні наукові статті, що містять результати експериментальних і теоретичних досліджень і не знаходяться на розгляді для опублікування в інших віданнях. Всі матеріали поширюється на умовах ліцензії  Creative Commons Attribution License International CC-BY-SA, яка дозволяє іншим розповсюджувати роботу з визнанням авторства цієї роботи і першої публікації в цьому журналі.

Відкритий доступ: Журнал "Мінеральні ресурси України" дотримується політики відкритого доступу (open access)Усі статті розміщуються безстроково і безкоштовно відразу після виходу номера. Повнотекстовий доступ в режимі реального часу до наукових статей журналу представлений на офіційному сайті журналу у розділі Архіви.

Публікаційна етика: редакцією журналу «Мінеральні ресурси України» було вжито заходів для забезпечення високих етичних та професійних стандартів, заснованих на принципах прозорості і кращої практики наукових публікацій, журнал дотримується  рекомендацій Комітету з етики публікацій (Committee on Publication Ethics), міжнародних стандартів для редакторів та авторів (International standards for editors and authors), а також Етичного кодексу ученого України

Адреса редакції:
ВП Український геологорозвідувальний інститут ДП “Українська геологічна компанія”
вул. Автозаводська, 78-А, Київ, 04114, Україна
Тел.: +38 (044) 464-40-00
e-mail: press.ukrdgri@gmail.com, mru@ukrgeol.com