Екологічні наслідки затоплення камери атомного вибуху шахти “Юнком” (Центральний Донбас)

  • Є. О. Яковлєв Інститут телекомунікацій і глобального інформаційного простору НАН України https://orcid.org/0000-0001-6934-618X
  • В. М. Єрмаков Державна екологічна академія післядипломної освіти та управління Мінприроди України
  • О. А. Улицький Державна екологічна академія післядипломної освіти та управління Мінприроди України
Ключові слова: затоплення, наслідки, камера атомного вибуху, eколого-геологічна безпека, радіонукліди, геологічне середовище

Анотація

У статті наведено приклад розрахункового аналізу еколого-гідрогеологічних умов затоп­лення вугільної шахти “Юнком ” (Центральний район Донбасу, Донецька обл., 1979 р.) з підземною камерою ядерного вибуху і пов’язаних із цим ризиків забруднення підземної і поверхневої гідросфер.
Сучасна природно-техногенна геосистема (ПТГС) Донбасу “техногенний комплекс – нав­колишнє природне середовище” перебуває в стадії так званого “пост-майнінгу”, головним небезпечним чинником якого є автореабілітаційне підняття рівнів підземних вод у системі “місцевий вододіл – ріка”. Головна небезпека цього процесу пов’язана зі стохастичним формуванням шляхів руху шахтних вод і ризиком міграції забруднень до прісноводних горизонтів зони активного водообміну і поверхневих вод­них об’єктів.
Нині система руху підземних вод за умови затоплення вугільних шахт має складну гідравліко-фільтраційну структуру і тому потребує розроблення нових розрахункових моделей.

Посилання

Gavrilenko Ju. N., Ermakov V. N., Ulickij O. A. et al. Technogenic consequences of the coal mines closure in Ukraine. – Donetsk: Nord-Press, 2004. – 632 p. (Іn Russian).

Rudko G. I., Bondar O. I., Yakovlev Ye. O., Ermakov V. M. et al. Ecological safety of coal deposits of Ukraine. – Kyiv: Bukrek, 2016. – 608 p. (Іn Ukrainian).

Izrajel Ju. A., Petrov V. N., Pressman A. Ja. et al. Radioactive contamination of natural environments after underground nuclear explosions and methods of its forecasting. – Leningrad: Gidrometeoizdat, 1970. – 67 p. (Іn Russian).

Ulickij O. A. Analysis of the filtration balance in the mining area//Zbirnyk naukovykh prats UkrNDIEP. – Harkоv, 2004. – Р. 259–265. (Іn Russian).

Yakovlev Ye. O. Theoretical basis for assessing the time of mines and quarries flooding//Mineralni resursy Ukrainy. – 2010. – № 2. – Р. 35–40. (Іn Ukrainian).

Beseda N. I., Slyadnev V. А. Regional technogenic changes of the geological environment within Donbass under the influence of mining operations. – Kiev: Obshhestvo “Znanie” Ukrainy, 2002. – 67 p. (Іn Russian).

Lyutyi G. G., Riznyk T. O. Estimation of the of coal enterprises influence on the river runoff within the territory of Donbas//Zbirnyk naukovykh prats UkrDHRI. – 2006. – № 1. – Р. 96–101. (Іn Ukrainian).

Yakovliev Ye., Chumachenko S. Ecological threats in Donbas, Ukraine. – Kyiv: Canada, HD Center, 2017. – 60 p.

Gosk E., Galetskiy L., Yakovlev Ye. Yuncom Underground Nu­clear Blast Chamber. Description and risk assessment during mine closure. Geological Survey of Denmark and Greenland. – Kiev, Copenhagen, 2003. – 24 p.

Опубліковано
2019-04-25
Як цитувати
Яковлєв, Є. О., Єрмаков, В. М., & Улицький, О. А. (2019). Екологічні наслідки затоплення камери атомного вибуху шахти “Юнком” (Центральний Донбас). Мінеральні ресурси України, (1), 38-44. https://doi.org/10.31996/mru.2019.1.38-44

Статті цього автора (авторів), які найбільше читають