Закономірності розміщення та сприятливі пошукові критерії й ознаки молібденового зруденіння в межах Устинівського рудоносійного поля. Волинський мегаблок Українського Щита

  • П. А. Кондратенко Житомирська геологічна експедиція ДП “Українська геологічна компанія”
  • М. М. Костенко Український державний геологорозвідувальний інститут (УкрДГРІ) https://orcid.org/0000-0002-0781-7318
Ключові слова: Волинський мегаблок Українського щита, Устинівське рудоносійне поле, молібден, граніт-порфіри, лейкограніти, альбітизація, грейзенізація

Анотація

Аналіз закономірностей розміщення молібденового зруденіння в межах Устинівського рудоносійного поля (Волинський мегаблок Українського щита) показав, що найперспективнішою з погляду молібденоносності є ендо-екзоконтактова частина однойменного гранітного масиву (належить до кишинського комплексу), яка утворює в плані кільцеву зону завширшки від 300–500 м до 1–1,5 км, загальною протяжністю до 40–50 км. В її межах розвинені малі інтрузії, дайкові й жильні тіла рудоносійних порід: дрібно-середньозернистих і середньозернистих лейкогранітів, граніт-порфірів і фельзит-порфірів, різною мірою альбітизованих і грейзенізованих (аж до утворення кінцевих продуктів метасоматозу: лужних метасоматитів, березитів і грейзенів), котрі належать до другої фази становлення устинівських гранітів. На сьогодні в межах цієї зони виявлено чотири рудопрояви молібдену гідротермально-грейзенового генетичного типу (молібденової рудної формації): Вербинський, Високе, Устинівський та Річицький і декілька його пунктів підвищеної мінералізації й геохімічних аномалій. Зруденіння представлене лінійно-штокверковими мінералізованими зонами. На підставі вивчення закономірностей локалізації молібденового зруденіння в межах рудоносійного поля та особливостей речовинного складу рудоносійних порід сформульовано основні пошукові критерії й ознаки молібденових руд цього геолого-формаційного типу, а саме: тектонічні, геолого-структурні, магматичні, гідротермально-метасоматичні, мінералогічні, геохімічні та геофізичні

Посилання

Bezpalko N. A. Biotite granite of upper flow of the Perga river (Volyn)//Heol. zhurnal. – 1965. – 25. – № 4. – P. 79–80. (In Ukrainian).

Buchinskaja K. M., Nechaev S. V. Topaz zinnwaldite greisens of Verba polymetallic ore field (Ukrainian shield)//Geol. zhurnal. – 1989. – № 2. – P. 86–93. (In Russian).

Vinogradov A. P. The average content of chemical elements in the principal types of igneous rocks of the crust//Geohimija. –1962. – № 7. – P. 555–572. (In Russian).

Galij S. A., Esipchuk K. E., Kogut K. V., Kondratenko P. A. Verba molybdenum deposit (north-west of the Ukrainian shield): petrography, mineralogy, formation conditions//Mineral. zhurnal. – 2000. – 22. – № 4. – P. 73–83. (In Russian).

State geological map of Ukraine. Scale 1:200 000. Page M-35-XI (Korosten)/Kostenko M. M., Mazur S. M., Kotvytskyi L. F. ta in. – Kyiv: M-vo ekolohii ta pryrod. resursiv Ukrainy, Pivnich. derzh. rehion. heol. pidpryiemstvo “Pivnichheolohiia”, 2001. – 145 p. (In Ukrainian).

Stratigraphic correlation diagram of Precambrian of Ukrainian Shield. Explanatory note. – Kyiv: UkrDHRI, NSK Ukrainy, 2004. – 30 p. (In Ukrainian).

Kostenko N. M., Metalidi V. S., Potebnja M. T. Stanniferous areas of the Pre-Riphean folding in the north-western part of the Ukrainian shield//Geol. olovorud. mestorozhd. SSSR. V dvuh tomah. T. 2. Olovorud. mesto­rozhd. SSSR. Kn. 2. – Moskva: Nedra, 1986. – P. 172–176. (In Russian).

Kostenko O. M. Geology and material composition of collision granite of Volyn block of Ukrainian shield//Zbirnyk naukovykh prats UkrDНRI. – 2012. – № 3. – P. 48–67. (In Ukrainian).

Kostenko O. M. Geology and geochronology of granitoids of Volyn block: avtoref. dys. na zdobuttia nauk. stupenia kand. heol. nauk: spets. 04.00.02 “Нeokhimiia”. – Kyiv, 2013. – 20 p. (In Ukrainian).

Lichak I. L. Petrology of Korosten pluton. – Kyiv: Naukova dumka, 1983. – 248 p. (In Russian).

Metalidi V. S., Bukovich I. P., Vysockij B. L., Kostenko N. M., Kotvickij L. F. About the new complex of molybdenum mineralization on the Ukrainian Shield//Geol. zhurnal. – 1986. – T. 46. – № 5. – P. 102–105. (In Russian).

Metalidi V. S., Kondratenko P. A., Parfeniuk V. O. Molybdenum ore of Ukraine//Mineralni resursy Ukrainy. – 1997. – № 10. – P. 10–13. (In Ukrainian).

Metal and non-metal minerals of Ukraine. Volume 1. Metallic minerals/Hurskyi D. S., Yesypchuk K. Yu., Kalinin V. I. ta in. – Lviv. vyd-vo “Tsentr Yevropy”, 2005. – 785 p. (In Ukrainian).

Mineralogy of stannum, wolfram and molybdenum in the Ukrainian Shield/Nechaev S. V., Krivdik S. G., Semka V. A. i dr. – Kyiv: Naukova dumka, 1986. – 212 p. (In Russian).

Prospecting, exploration and evaluation of molybdenum deposits/Pod red. V. D. Pokalova. – Moskva: Nedra, 1984. – 199 p. (In Russian).

Опубліковано
2016-06-29
Як цитувати
Кондратенко, П. А., & Костенко, М. М. (2016). Закономірності розміщення та сприятливі пошукові критерії й ознаки молібденового зруденіння в межах Устинівського рудоносійного поля. Волинський мегаблок Українського Щита. Мінеральні ресурси України, (2), 8-16. вилучено із https://mru-journal.com.ua/index.php/mru/article/view/151

Статті цього автора (авторів), які найбільше читають

1 2 > >>