Щодо створення регіональних геолого-геохімічних еталонів геологічних комплексів докембрію Українського Щита

  • О. А. Лисенко Український державний геологорозвідувальний інститут (УкрДГРІ) https://orcid.org/0000-0002-4847-9116
  • В. М. Жужома Український державний геологорозвідувальний інститут (УкрДГРІ)
Ключові слова: геохімічні критерії, геолого-геохімічні еталони, Український щит, геологічне довивчення площ, геохімічна спеціалізація, коефіцієнт концентрації

Анотація

Проаналізовано результати завершеної в УкрДГРІ науково-дослідної роботи зі створення регіональних геолого-геохімічних еталонів (РГГЕ) геологічних комплексів докембрію західної частини Українського щита (УЩ). Створення РГГЕ обумовлено потребою розчленувати та скорелювати докембрійські утворення під час проведення регіональних геологічних досліджень масштабу 1:200 000 (геологічного довивчення площ, геологічних знімань і картування територій). Розглянуто методику досліджень, охарактеризовано розроблені петрогеохімічні критерії для розпізнавання та розчленування докембрійських утворень різних структурно-формаційних зон західної частини УЩ. У цій публікації засвідчено, що внаслідок виконаних досліджень створено РГГЕ щодо 13 найбільш поширених, вивчених, геохімічно та петрологічно охарактеризованих геологічних комплексів. Кожен з еталонів являє собою узагальнений петрогеохімічний образ однотипних за рангом, віком і складом геологічних підрозділів докембрію, які виділяють у межах аркушів “Держгеолкарти-200” на території Дністровсько-Бузького та Росинсько-Тікицького мегаблоків УЩ. Наведену методику може бути застосовано під час створення РГГЕ для інших регіонів і мегаблоків УЩ, де виконують роботи з геологічного довивчення площ масштабу 1:200 000, геологічного картування, знімань масштабу 1:200 000–1:50 000 та ін.

Посилання

Velikanov V. Ya. Priority tasks of methodological support for work on compiling of the State Geological map-200/V. Ya.Velikanov, М. V. Нeichenko//Міnеrаlnі rеsursy Ukrainу. – 2001. – № 4. – P. 24–27. (In Ukrainian).

Voinovskyi A. S., Нeichenko М. V., Zhuzhoma V. M. Experience on using of geochemical information for dismemberment and correlation of Precambrian complexes of the Ukrainian shield western part//Procee­dings of the 5th Scientific and Production meeting of the Ukrainian Geo­logists-surveyors. – Кyiv: UkrDНRI, 2010. – P. 65–67. (In Ukrainian).

Нeichenko М. V., Velikanov V. Ya. The transition to a new phase of regional geological study in Ukraine – close perspective/М. V. Нeichenko, V. Ya. Velikanov//Міnеrаlnі rеsursy Ukrainy. – 2007. – № 4. – P. 15–17. (In Ukrainian).

Ziultsle V. V. Problematic issues of correlation ultra-metamorphic formations of Rosinsky-Tikotsky megablock/Proceedings of the 5th Scientific and Production meeting of the Ukrainian Geologists-surveyors. – Кyiv: UkrDНRI, 2010. – P. 90–91. (In Ukrainian).

Ziulcle V. V. Problematic issues of structural-material complexes relation of the Rosinsko-Tikichskiy and Dniester-Bugskiy megablocks of Ukrainian shield//Abstracts of the International scientific and practical conference “The stratigraphy, geochronology and correlation of the Lower Precambrian rock complexes of the East European Platform basement”. – Kiev: UkrDGRI, 2010. – P. 82–83. (In Russian).

Correlation of the Early Precambrian chronostratigraphic scheme of the Ukrainian shield (diagram and explanatory note)/К. Yu. Yesypchuк, О. B. Bоbrov, L. М. Stеpаniuк et al. – Кyiv: UkrDНRI, 2004. – 30 p. (In Ukrainian).

Коstеnко N. М. Problems of Precambrian stratigraphy Bug-­Rosinskiy megablock of Ukrainian shield//Abstracts of the International Scientific-Practical Conference “Stratigraphy, geochronology and correlation of lower-Precambrian rock complexes of the East European Platform basement”. – Кiеv: UkrDGRI, 2010. – P. 108–111. (In Russian).

Коstеnко N. М., Drаnnyк А. S., Heichenko М. V., Shutenko L. М. Issues of studying and mapping of ultra metamorphic and intrusive complexes of Ukrainian Shield//Geology and issues of geological mapping and studying Precambrian rocks of the Ukrainian shield (proceedings of the 4th Scientific and Production meeting of the Ukrainian Geologists-surveyors). – Dnірrоpеtrоvsк, 2007. – P. 18–21. (In Ukrainian).

Guidelines for the preparation of geological maps (geochemical specialization of geological formations of the Precambrian basement and forecast-geochemical) in scale 1:200 000 and 1:50 000 on the conditions of the Ukrainian shield/А. S. Voinovskyi et al. – Кyiv: UkrDНRI, 2006. – 96 p. (In Ukrainian).

Petrographic Codex of Ukraine. – Кyiv, 1999. – 81 p. (In Ukrai­nian).

Опубліковано
2016-06-29
Як цитувати
Лисенко, О. А., & Жужома, В. М. (2016). Щодо створення регіональних геолого-геохімічних еталонів геологічних комплексів докембрію Українського Щита. Мінеральні ресурси України, (2), 17-21. вилучено із https://mru-journal.com.ua/index.php/mru/article/view/152

Статті цього автора (авторів), які найбільше читають