Обґрунтування оптимальних значень бортового вмісту за допомогою 3D-моделювання на прикладі вітчизняних родовищ залізистих кварцитів

  • О. С. Прокопенко ТОВ “Геологічна сервісна компанія ГСК” https://orcid.org/0000-0002-6817-1696
  • М. М. Курило ННІ “Інститут геології” Київського національного університету ім. Тараса Шевченка
  • С. М. Кулик Правобережна ГЕ ДП “УГК”
Ключові слова: бортовий уміст, залізисті кварцити, каркасна модель, блокова модель

Анотація

Одним з основних етапів під час підрахунку запасів є визначення бортового вмісту. Бортовий уміст розраховують на основі техніко-економічної оцінки, яка охоплює всі геологічні, економічні, технологічні й соціальні аспекти. Використовуючи тільки геологічну інформацію, можна вирахувати найсприятливіший бортовий уміст за допомогою геостатистики.

Основним параметром кондицій, який визначає якість запасів залізистих кварцитів, що потребують збагачення магнітною сепарацією, є бортовий уміст корисного компонента Feмагн. У праці запропоновано методику вибору оптимальних значень бортового вмісту під час оцінки родовищ залізистих кварцитів на прикладі родовища Західного Приазов’я. Для визначення оптимальних бортових умістів за допомогою геостатистики й просторового моделювання проаналізовано динаміку зміни кількості запасів унаслідок зміни бортового вмісту, а також зважено на коливання середніх умістів корисних компонентів. Обґрунтовано оптимальні значення бортового вмісту Feмагн, пов’язаного з магнетитом, у межах 12–14 %.

Зона найбільшої динаміки зміни кількості запасів зі збільшенням бортового вмісту в межах 12–18 % поза цим інтервалом коливання кількості запасів руди зі зміною бортового вмісту є мінімальною.

Посилання

Instructions for the application of the Classification of mineral resources and resources of the State Fund for the Mining of Ferrous Ores (iron, manganese and chromium). http://dkz.gov.ua/ua/diyalnist/­normativno-pravova-baza. (In Ukrainian).

Mineral resources of Ukraine. – Kyiv: Derzhavne Naukovo-vyrobnyche pidpryiemstvo “Derzhavnyi informatsiinyi heolohichnyi fond Ukrainy”, 2017. – 268 p. (In Ukrainian).

Regulations on the procedure of development and justification of mineral raw materials to calculate mineral resources in the bowels//­Zatverdzhene nakazom DKZ vid 7.12.2005 № 300. (In Ukrainian).

Опубліковано
2020-06-03
Як цитувати
Прокопенко, О. С., Курило, М. М., & Кулик, С. М. (2020). Обґрунтування оптимальних значень бортового вмісту за допомогою 3D-моделювання на прикладі вітчизняних родовищ залізистих кварцитів. Мінеральні ресурси України, (1), 12-14. https://doi.org/10.31996/mru.2020.1.12-14

Статті цього автора (авторів), які найбільше читають