Сучасні чинники регіональних граничних змін інженерно-геологічних умов України

Ключові слова: небезпечні екзогенні геологічні процеси, геостатистичні розрахунки, промислово-міські агломерації, ґрунтові води, лесові породи, техногенно-геологічні системи

Анотація

У статті наведено аналіз сучасних регіональних змін інженерно-геологічних умов України внаслідок комплексного впливу техногенезу і глобальних змін клімату. Крім того, уточнено вплив різноманітності структурно-геологічної будови й природно-техногенних змін складу небезпечних екзогенних геологічних процесів на динаміку перетворення інженерно-геологічних умов регіонів.

Насамперед це пов’язано з переважанням лесових і лесово-суглинистих порід у верхній частині геологічного розрізу (до 65 % території держави) під час формування техногенно-геологічних систем “техногенний об’єкт – геологічне середовище”. Регіональна зарегульованість поверхневого стоку (каскад водосховищ р. Дніпро, до 38 тис. ставків, мережа каналів) суттєво порушила водо-енергообмін порід верхньої зони геологічного середовища, активізувала регіональні зміни геомеханічних параметрів (міцність на стискання, зчеплення, кут скосу тощо), підвищила чутливість до чинників глобальних змін клімату (збільшення величини й нерівномірності опадів, потепління тощо). Автори виконали оцінку нових процесів змін інженерно-геологічних параметрів лесів і лесово-суглинистих порід унаслідок порушення їхнього фізико-хімічного стану, впливу сейсмонапружень, комплексних перетворень геологічного середовища промислово-міських агломерацій (ПМА).

Аналіз засвідчив, що зміни інженерно-геологічних умов найактивніше розвиваються в межах ПМА, що зумовлено комплексним впливом утрат води й тепла з інженерних мереж, змінами рельєфу, геодинамічними впливами транспорту, будівельних робіт. Максимальні зміни інженерно-геологічних умов спостерігаються в містах і селищах розвинених (“старих”) гірничодобувних районів під час затоплення шахт, осідання поверхні, підтоплення й затоплення великих площ.

Показано, що потрібна нова модель Державної інженерно-геологічної карти України, наукове обґрунтування гранично припустимих змін інженерно-геологічних параметрів геологічного середовища для різних техногенно-геологічних систем “техногенний об’єкт – геологічне середовище”.

Посилання

Construction in seismic regions of Ukraine: DBN B.1.1-12: 2006. Offic. ed. – Kyiv, Ukrarkhbudinform, 2006. – 83 p. (Іn Ukrainian).

Water reservoirs and their impact on the environment. – Moskva: Nauka, 1986. – 367 p. (Іn Russian).

Demchishin M. G. Forecast and prevention of landslides on the territory of Ukraine. – Kyiv: In-t geol. nauk, 1982. – 53 p. (Іn Russian).

Dovhyi S. O., Korzhniev M. M., Kurylo M. M. et al. Environmental risks, losses and rational limits of subsoil use in Ukraine. – Kyiv: Nika-Tsentr, 2012. – 316 p. (Іn Ukrainian).

Kryl T. V. Technogenic dynamic influences on the geological environment of the city. – Kyiv: Naukova dumka, 2015. – 160 p. (Іn Ukrainian).

Rohozhyn O. H., Yakovlev Ye. O. Assessment of additional seismic risk of structure destruction on submerged loess and loamy rocks of Ukraine//Ekolohichna bezpeka ta pryrodokorystuvannia. – 2019. – Iss. 31.

– P. 11–22. (Іn Ukrainian).

Rudko G. I., Yakovlev Ye. O., Rahozin O. L. Monitoring of Process-Safe Territories and Calculation of Risk of Techno-Natural Accidents and Catastrophes. – Kyiv: Znannia, 1997. – 80 p. (Іn Ukrainian).

Rudko G. I., Osiyuk V. A. Engineering Geodynamics of Ukraine and Moldova (Landslide Geosystems). In 2 volumes. – Kiev-Chernovcy: Bukrek, 2012. – 1330. (Іn Russian).

Sadovenko I. O., Foshchii N. V., Rudko G. I. et al. Modern technogenesis and engineering development of loess rock massives. – Kyiv-Chernivtsi: Bukrek, 2019. – 272 p. (Іn Ukrainian).

Trofimov V. T., Korolyov V. A. Engineering geology of loessl rock massifs. – Moskva: MGU, 2004. – 140 p. (Іn Russian).

Trofimchuk A. N., Glebchuk A. S., Poleveckij V. V. On the stabi­lity of slopes under changing seismic conditions//Budivelni konstruktsii. – 2008. – Iss. 69. – P. 304–311. (Іn Russian).

Yakovlev E. A. Analysis of the influence of the current state of water supply and sewerage and heat power networks of cities and towns of Ukraine on their engineering-geological, geotechnical and socio-economic security//Svit heotekhniky. – 2007. – № 1. – P. 4–12. (Іn Ukrainian).

Опубліковано
2020-06-03
Як цитувати
Рудько, Г. І., & Яковлєв, Є. О. (2020). Сучасні чинники регіональних граничних змін інженерно-геологічних умов України. Мінеральні ресурси України, (1), 15-26. https://doi.org/10.31996/mru.2020.1.15-26

Статті цього автора (авторів), які найбільше читають

1 2 3 > >>