Геолого-економічна оцінка корисних копалин (aктуальні питання й методичні аспекти)

Ключові слова: геолого-економічна оцінка, родовище, корисні копалини, мінеральна сировина, обґрунтування кондицій, підрахунок запасів, коефіцієнт рентабельності, оптимізація економічних показників, ефективність розроблення родовища

Анотація

Розглянуто стан геологічного вивчення й економічної оцінки родовищ корисних копалин України. Доведено, що більшість об’єктів надрокористування потребує геолого-економічної оцінки (ГЕО) або повторної оцінки для отримання об’єктивних даних щодо реальної вартості родовища в сучасних економічних умовах, оптимізації техніко-економічних показників виробничої діяльності, визначення перспектив і економічної ефективності дальшого розроблення або розвідки об’єкта, розрахунку або уточнення коефіцієнта рентабельності підприємства, від якого залежать обсяги оподаткування за користування надрами. Потреба проведення ГЕО або переоцінки родовищ пов’язана з переглядом економічних показників промислового розроблення корисних копалин, перерозподілом запасів, списанням нерентабельних запасів, на які немає попиту, зі зміною цін на мінеральну сировину на світовому ринку, упровадженням нових технологій і нової техніки з видобування й перероблення корисних копалин, потребою коригування та зміни кондицій на мінеральну сировину. Виконання ГЕО забезпечено потрібними нормативно-правовими документами, якими регламентується методика проведення робіт і головні вимоги до оформлення звітних матеріалів. Геолого-економічну оцінку мають проводити на всіх стадіях пошукових та розвідувальних робіт і промислового освоєння родовищ. У статті визначено комплекс потрібних різновидів робіт і вимог до них, яких мають дотримуватися під час здійснення ГЕО. Важливим завданням у процесі проведення ГЕО є техніко-економічне обґрунтування (ТЕО) параметрів кондицій для підрахунку запасів корисних копалин, що розроб­ляють для кожного родовища. ТЕО має передбачати оцінку декількох варіантів кондицій для обрання найекономічнішого варіанта експлуатації родовища й максимального та комплексного використання запасів корисних копалин. Звітні матеріали ГЕО мають містити оцінку підготовленості родовища до промислового використання або подальшого його розроблення, прогнозну економічну оцінку сумарного ефекту від експлуатації запасів, рекомендації щодо оптимізації техніко-економічних показників видобування корисних копалин або проведення геологорозвідувальних робіт.

Біографія автора

О. А. Лисенко, Український державний геологорозвідувальний інститут (УкрДГРІ)

канд. геол. наук, старший науковий співробітник

Посилання

Hurskyi D. S., Yesypchuk K. Yu., Kalinin V. I. et al. Metal and non­metal minerals of Ukraine. Volume 1. Metal Minerals. – Kyiv. – Lvіv: Publishing House “Centre of Europe”, 2005. – 739 p. (In Ukrainian).

Source: http://www.golovbukh.ua/news/11797-qqn-16-m4-15-04-2016-koeftsnt-rentabelnost-dlya-grnichodobuvnih-pdprimstv

Law of Ukraine “About prevent of the financial catastrophe and preconditions creating for the economic growth in Ukraine”//Vidomosti Verkhovnoi Rady Ukrainy, 2014. – № 20–21. Stattia 745. (In Ukrainian).

Каzhdаn А. B. Search and exploring mineral deposits. Scientific fundamentals of prospecting and exploration. – Моskva: Nеdrа, 1984. – 286 p. (In Russian).

Ukrainian Mineral Resources Classification of the State Subsoil Fund (approved by the Resolution of the Cabinet of Ministers of Ukraine No. 432 of 5th May 1997). (In Ukrainian).

Methodical instructions for geological and economic reassessment of the solid minerals deposits, which reserves have been approved earlier//Nakaz DКZ Ukrainy № 5/1 vid 10.01.2013. (In Ukrainian).

Guidelines for the content, design and order submission to the Sta­te Commission on Mineral Reserves of materials geological and econo­mic assessments of the metal and nonmetal minerals deposits//Nakaz DКZ Ukrainy № 293 vid 21.07.2015. (In Ukrainian).

Tax Code of Ukraine//Vidomosti Verkhovnoi Rady Ukrainy, 2011. – № 13–14; № 15–16; № 17 (zi zminamy i dopovnenniamy za 2011–2016). (In Ukrainian).

Regulations on state examination and evaluation of mineral resources//Postanova Kabinetu Ministriv Ukrainy vid 22.12.1994. № 865. (In Ukrainian).

Опубліковано
2017-09-29
Як цитувати
Лисенко, О. А. (2017). Геолого-економічна оцінка корисних копалин (aктуальні питання й методичні аспекти). Мінеральні ресурси України, (3), 22-26. вилучено із https://mru-journal.com.ua/index.php/mru/article/view/216

Статті цього автора (авторів), які найбільше читають