Інформаційний складник інвестиційної привабливості об’єктів мінерально-сировинної бази України

Ключові слова: геологічна інформація, інвестиційна привабливість, мінерально-сировинна база, банк даних

Анотація

Досліджено роль геологічної та економічної інформації в оцінці ефективності й ризику інвестицій у пошуки, розвідку та видобуток корисних копалин. Розглянуто умови розпорядження геологічною інформацією в Україні та світі. Зроблено пропозиції щодо поширення узагальнювальної геологічної інформації щодо об’єктів мінерально-сировинної бази України для залучення інвестицій в їхню розвідку та освоєння.

Біографія автора

А. А. Толкунов, ДГП “Укргеофізика”

канд. геол. наук, начальник геологічного відділу

Посилання

Tolkunov А. А. Іnvestment attractiveness of oil and gas perspective objects within eastern part Ukrainian sector of the Black Sea//Mine­ralni resursy Ukrainy. – 2011. – № 3. – P. 33–36 (In Ukrainian).

Tolkunov А. А. Main factors of investment attractiveness of oil and gas perspective objects within eastern part Ukrainian sector of the Black Sea//Mineralni resursy Ukrainy. – 2012. – № 2. – P. 28–30. (In Ukrainian).

Zajchenko V. Ju. Intellectual Property and Subsoil Use/Ed. Kozlovsky E. A. – Moskva: Geoinformmark Ltd., 2004. – 315 p. (In Russian).

Regulations approximately disposal of geological information. Approved by the Resolution of the Cabinet of Ministers of Ukraine of June 13, 1995, No. 423//Zibrannia postanov Uriadu Ukrainy, 1995. – No. 24. (In Ukrainian).

Decree of the Cabinet of Ministers of Ukraine dated December 10, 2008, No. 1075 “On Approval of the Methodology for Determining the Value of Geological Information Received for State Budget Expenses”//Ofitsiinyi visnyk Ukrainy. – 2008. – № 95 (22.12.2008). – Art. 3141. (In Ukrainian).

Опубліковано
2017-09-29
Як цитувати
Толкунов, А. А. (2017). Інформаційний складник інвестиційної привабливості об’єктів мінерально-сировинної бази України. Мінеральні ресурси України, (3), 32-33. вилучено із https://mru-journal.com.ua/index.php/mru/article/view/218