Структура та головні складники геолого-економічної оцінки нафтогазоносних ділянок надр

  • Г. І. Рудько Державна комісія України по запасах корисних копалин https://orcid.org/0000-0001-7752-4310
  • І. Р. Михайлів Івано-Франківський національний технічний університет нафти і газу
Ключові слова: запаси, вартість, моделювання, кондиції, надрокористування

Анотація

Запропоновано розглянути геолого-економічну оцінку родовищ нафти й газу як комплексний науково-дослідний процес, окремі складники якого виконують конкретні завдання й суттєво відрізняються кінцевими результатами. У статті детально проаналізовано елементи геологічного, технологічного й економічного моделювання, які спрямовано на визначення кількості та якості запасів родовища. Геологічне моделювання поєднує геометризацію покладів, визначення властивостей продуктивних горизонтів, флюїдотривів та фізичних властивостей пластових флюїдів і завершується обчисленням початкових загальних запасів та ресурсів з їхнім розподілом за групами й класами. Технологічне моделювання полягає в обґрунтуванні варіантів подальшої розробки родовища й визначенні величин поточних загальних запасів нафти й газу, з відокремленням запасів з невизначеним промисловим значенням. Економічне моделювання передбачає вивчення економіко-географічних параметрів родовищ нафти й газу, ринкових умов, умов надрокористування й аналіз результатів фінансово-господарської діяльності надрокористувача, що дає змогу визначити об’єми початкових і поточних добувних запасів нафти й газу, виділити балансові запаси, установити вартість запасів у надрах і виокремити дохід держави.

Біографії авторів

Г. І. Рудько, Державна комісія України по запасах корисних копалин

д-р геол.-мінерал. наук, д-р геогр. наук, д-р техн. наук, професор

І. Р. Михайлів, Івано-Франківський національний технічний університет нафти і газу

канд. геол. наук, доцент

Посилання

Minerals supplies and resources Classification of the subsurface state fund. App. by the decision of the Ukraine’s Cabinet of Ministers the fifth of May, 1997. – № 432. http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/432-97-п. (In Ukrainian).

Zhdanov M. А. Oil and gas field geology and Calculation of oil and gas reserves/M. A. Zhdanov. – Moskva: Nedra, 1981. – 456 p. (In Rus­sian).

Borysenko Z. G. Methods of oil and gas beds reservoirs geometri­zing. – Мoskva: Nedra, 1980. – 206 p. (In Russian).

Oil and gas supplies count: tutorial/Rudko H. I., Liakhu М. V., Lovyniukov V. І., Bahniuk М. М., Hryhil V. H./Under red. H. І. Rudko. – Kyiv – Chernivtsi: Bukrek, 2016. – 592 p. (In Ukrainian).

Instruction from application of minerals supplies and resources Classification of the sud soil state fund to geological and economical re­sources study of the perspective areas and supplies of oil and gas deposits. It is ratified by an order of the minerals supplies Ukrainian state commissions № 46. It is registered in Ukrainian Ministry of Justice in 24.07.1998 after № 475/2915/the minerals supplies State commission. – Кyiv, 1998. (In Ukrainian).

Vytvytskyi Ya. S., Vytvytska U. Ya., Metoshop І. М., Mykhailiv І. R. An estimation of investments efficiency in exploration and development of the oil-fields. Monograph/After red. Ya. S. Vytvytskyi – Ivano-Frankivsk: IFNTUNH, 2006. – 248 p. (In Ukrainian).

Investment projects analysis and development: tutorial/І. І. Tsyhylyk, S. О. Kropelnytska, М. М. Bilyi, О. І. Mozil. – Kyiv: Tsentr navchalnoi literatury, 2005. – 160 p. (In Ukrainian).

Tax code of Ukraine http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/2755-17. (In Ukrainian).

Position about the order of technical and economical justification standards for the oil and gas deposits supplies count/App. by Minerals supplies State commission of Ukraine. – Kyiv, 2006. (In Ukrainian).

Опубліковано
2017-12-29
Як цитувати
Рудько, Г. І., & Михайлів, І. Р. (2017). Структура та головні складники геолого-економічної оцінки нафтогазоносних ділянок надр. Мінеральні ресурси України, (4), 29-38. вилучено із https://mru-journal.com.ua/index.php/mru/article/view/228

Статті цього автора (авторів), які найбільше читають

1 2 > >>