Структурно-морфологічні особливості зруденіння та рудна мінералізація Вербинського рудопрояву молібдену

  • М. М. Костенко Український державний геологорозвідувальний інститут (УкрДГРІ) https://orcid.org/0000-0002-0781-7318
  • П. А. Кондратенко Житомирська геологічна експедиція ДП “Українська геологічна компанія”
Ключові слова: Волинський мегаблок Українського щита, Устинівський гранітний масив, Вербинський рудопрояв, структура, молібденове зруденіння, рудні мінерали, грейзени

Анотація

У статті показано, що Вербинський рудопрояв молібдену (Волинський мегаблок Українського щита), який пов’язаний з малою інтрузією гранітів, розміщеною у південно-східній екзоконтактовій зоні Устинівського гранітного масиву палеопротерозойського кишинського комплексу, являє собою лінійно-штокверкову мінералізовану зону складної будови, що підтверджується розвитком в її породах частих різноорієнтованих прожилків і жил кварцового, флюорит-кварцового й карбонат-кварцового складу та численних тріщин, які містять молібденітову й супутню їй мінералізацію, а також широким розвитком украплень молібденіту безпосередньо в масі самих гранітів. Внутрішня будова мінералізованої зони зумовлена наявністю низки різноорієнтованих розламів і локальних зон дрібної тріщинуватості, катаклазу, мілонітизації й брекчування. Наведено характеристику провідного рудного мінералу рудопрояву – молібденіту, який представлений тісно пов’язаними між собою розсіяно-вкрапленим, рідше прожилково- та гніздово-вкрапленими морфотипами, і супутніх рудних мінералів: каситериту, вісмутину, самородного вісмуту, емплектиту, галеніту, сфалериту, халькопіриту, піриту, ільменіту, магнетиту й титаномагнетиту.

Біографії авторів

М. М. Костенко, Український державний геологорозвідувальний інститут (УкрДГРІ)

д-р геол. наук, завідувач відділу геології рудних та нерудних корисних копалин

П. А. Кондратенко, Житомирська геологічна експедиція ДП “Українська геологічна компанія”

провідний геолог

Посилання

Atlas of morphostructures of ore fields (iron, polymetals, copper, gold and tin)/ Pod red. P. F. Ivankina. – Leningrad: Nedra, 1973. – 164 p. (In Russian).

Galij S. A., Esipchuk K. E., Kogut K. V., Kondratenko P. A. Verba molybdenum deposit (north-west of the Ukrainian shield): petrography, mineralogy, formation conditions//Mineral. zhurnal. – 2000. – 22, № 4. – P. 73–83. (In Russian).

State geological map of Ukraine. Scale 1:200 000. Page M-35-XI (Korosten)/M. M. Kostenko, S. M. Mazur, L. F. Kotvytskyi ta in. – Kyiv: M-vo ekolohii ta pryrod. resursiv Ukrainy, Pivnich. derzh. rehion. heol. pidpryiemstvo “Pivnichheolohiia”, 2001. – 145 p. (In Ukrainian).

Kondratenko P. A., Kostenko M. M. Regularities of localization and searching criterias of molybdenum mineralization within Ustynivka ore-bearing fields (Volyn block of Ukrainian shield)//Mineralni resursy Ukrayiny. – 2016. – № 2. – P. 8–16. (In Ukrainian).

Kostenko M. M., Kondratenko P. A. Geology and composition of Verba molybdenum ore-bearing rocks (Volyn block of Ukrainian shield)//Zbirnyk naukovykh prats UkrDHRI. – 2016. – № 1. – P. 9–27. (In Ukrainian).

Kostenko O. M. Geology and material composition of collision granite of Volyn block of Ukrainian shield//Zbirnyk naukovykh prats UkrDHRI. – 2012. – № 3. – P. 48–67. (In Ukrainian).

Kostenko O. M. Geology and geochronology of granitoids of Volyn block: Avtoref. dys. na zdobuttia nauk. stupenia kand. heol. nauk: spets. 04.00.02 “Нeokhimiia”. – Kyiv, 2013. – 20 p. (In Ukrainian).

Metalidi V. S., Bukovich I. P., Vysockij B. L., Kostenko N. M., Kot­vickij L. F. About the new complex of molybdenum mineralization on the Ukrainian Shield//Geol. zhurnal. – 1986. – Vol. 46, № 5. – P. 102–105. (In Russian).

Metalidi V. S., Kondratenko P. A., Parfeniuk V. O. Molybdenum ore of Ukraine//Mineralni resursy Ukrainy. – 1997. – № 10. – P. 10–13. (In Ukrainian).

Metal and non-metal minerals of Ukraine. Volume 1. Metallic minerals/D. S. Hurskyi, K. Yu. Yesypchuk, V. I. Kalinin ta in. – Lviv: Vyd-vo “Tsentr Yevropy”, 2005. – 785 p. (In Ukrainian).

Mineralogy of stannum, wolfram and molybdenum in the Ukrainian Shield/S. V. Nechaev, S. G. Krivdik, V. A. Semka i dr. – Kyiv: Naukova dumka, 1986. – 212 p. (In Russian).

Опубліковано
2018-03-30
Як цитувати
Костенко, М. М., & Кондратенко, П. А. (2018). Структурно-морфологічні особливості зруденіння та рудна мінералізація Вербинського рудопрояву молібдену. Мінеральні ресурси України, (1), 15-19. https://doi.org/10.31996/mru.2018.1.15-19

Статті цього автора (авторів), які найбільше читають

1 2 > >>