Проблемні питання геотектонічного районування фундаменту Українського щита та шляхи їхнього вирішення

  • М. М. Костенко Український державний геологорозвідувальний інститут (УкрДГРІ)
  • Л. М. Шутенко Український державний геологорозвідувальний інститут (УкрДГРІ)
Ключові слова: Український щит, геотектонічне районування, концептуальні питання, мегаблоки, шовні зони, структурно-формаційні комплекси

Анотація

Розглянуто концептуальні питання, що стосуються принципів складання схеми геотектонічного районування фундаменту УЩ. Показано, що сучасна схема районування докембрійських утворень має грунтуватися на концепції геоблокової подільності щита. Зважаючи на пріоритетний зміст терміна “мегаблок”, в основу мегаблокового поділу УЩ має бути покладено два взаємопоєднані основні принципи (ознаки): 1) геологічний – структурно-стратиграфічний (структурно-формаційний) і 2) власне тектонічний – розломний (розломно-блоковий). Важливими тектонічними елементами районування УЩ є міжмегаблокові шовні зони як самостійні геоструктурні елементи першого порядку. Такі зони виступають зв’язувальними ланками гетерогенних мегаблоків. Як основні геоструктурні елементи УЩ пропонуємо виокремити шість мегаблоків – Волинський, Подільський, Бузько-Росинський, Інгульський, Середньопридніпровський і Приазовський, самостійний Осницько-Мікашевицький вулкано-плутонічний пояс і чотири міжмегаблокові шовні зони – Брусилівську, Голованівську, Інгулецько-Криворізьку та Оріхівсько-Павлоградську.

Біографії авторів

М. М. Костенко, Український державний геологорозвідувальний інститут (УкрДГРІ)

д-р геол. наук, голова Науково-редакційної ради Держгеонадр України, заступник голови МТКУ, завідувач відділу геології рудних та нерудних корисних копалин

Л. М. Шутенко, Український державний геологорозвідувальний інститут (УкрДГРІ)

науковий співробітник

Посилання

Bezvynnyi V. P. Structural-tectonic zoning of western part of the Ukrainian shield//Mineralni resursy Ukrainy. – 2005. – № 4. – Р. 29–30. (In Ukrainian).

Geological history of the Ukrainian territory. Precambrian/Otv. red. V. A. Ryabenko. – Kyiv: Naukova dumka, 1993. – 188 p. (In Russian).

Geology Dictionary. Vol. 2. – Moskva: Nedra, 1973. – 456 р. (In Russian).

Geology and metallogeny of Precambrian of the Ukrainian shield. Cards set (geology, geological formations, metamorphic facies, fault-­block tectonics, geochemical and metallogenic). Scale 1:1 000 000. Expla­natory notes. Book 1/L. S. Haletskyi, B. A. Horlytskyi, L. A. Kypnys i dr. – Kyiv, 1984. – 150 р. (In Russian).

Geological geoelectric model of the Orekhov-Pavlograd suture zone of the Ukrainian shield/N. Ja. Azarov, A. V. Anciferov, E. M. Sheremet i dr.; Pod red. A. V. Anciferova. – Kiev: Naukova dumka, 2005. – 190 р. (In Russian).

Geological geoelectric model of the Krivoy Rog-Kremenchug suture zone of the Ukrainian shield/N. Ja. Azarov, A. V. Anciferov, E. M. Sheremet i dr.; Pod red. A. V. Anciferova. – Kiev: Naukova dumka, 2006. – 197 р. (In Russian).

Geophysical model of Golovanevsk suture zone of the Ukrainian shield/A. V. Anciferov, E. M. Sheremet, E. B. Glevasskij i dr.; Pod red. A. V. Anciferova. – Doneck: Izd-vo “Veber” (Doneckoe otd-nie), 2008. – 308 р. (In Russian).

Geological and geophysical model of Nemirov-Kocherev suture zone of the Ukrainian shield/A. V. Anciferov, E. M. Sheremet, K. E. Esip­chuk i dr.; pod red. A. V. Anciferova. – Doneck: Izd-vo “Veber” (Doneckoe otd-nie), 2009. – 253 р. (In Russian).

Geological and structural zoning of the Ukrainian Shield for improving of the stratigraphic correlation of Precambrian formations/A. S. Drannyk, M. M. Kostenko, K. Yu. Yesypchuk ta in.//Mineralni re­sursy Ukrainy. – 2003. – № 1. – Р. 26–29. (In Ukrainian).

Gintov O. B., Yentin V. A., Mychak S. V. To the formation of the fault-block tectonics scheme of the Ukrainian shield scale 1:500 000//Geofizicheskiy zhurnal. – № 5. – T. 39. – 2017. (In Ukrainian).

Glevasskij E. B., Kaljaev G. I. Precambrian tectonics of the Ukrainian Shield//Mineralogychnyi zhurnal. – 2000. – Т. 22, № 2/3. – Р. 77–91. (In Russian).

Glevasskij E. B. Solving some problems of petrology and stratigraphy of Precambrian of the Ukrainian shield from the plate tectonics positions//Mineral. zhurnal. – 2005. – 27, № 3. – P. 57–66. (In Russian).

State geological map of Ukraine. Scale 1:200 000. Article M-35-ХVIII (Fastіv)/K. Yu. Yesypchuk, B. D. Vozghrin, R. M. Dovhan ta in. – Kyiv: Min-vo ekologii ta pryrodn. resursiv Ukrainy, Pivnich. derzh. rehion. heol. pid-vo “Pivnichheolohiia”, 2003. – 112 p. (In Ukrainian).

State geological map of Ukraine. Scale 1:200 000. Centralnoukrainska series. Article М-36-ХХХІ (Pervomaisk)/V. M. Klochkov, Ya. P. Bilynska, Yu. M. Veklych ta in. – Kyiv: Derzh. kom. pryrodn. resursiv Ukrainy, UkrDHRI, 2004. – 175 р. (In Ukrainian).

State geological map of Ukraine. – Scale 1:200 000. Centralnoukrainska series. Article L-I (Liubashivka)/H. A. Shvarts, L. S. Filatova, A. I. Ivanov ta in. – K.: Min-vo ohorony navkol. pryrodn. seredovyshcha Ukrainy, Derzhheolsluzhba, Prychor. derzh. rehion. heol. pidpryiemstvo, 2007. – 144 р. (In Ukrainian).

Report on the research work “The study of the geological struc­ture of Ukraine. Vol. 1. A comprehensive three-dimensional geophysical model of the lithosphere of the Ukrainian Shield and regional estimation of mineral resources”/V. I. Starostenko, O. B. Hintov, I. K. Pashkevych ta in. – Kyiv: UkrDHRI, 2009. – 454 р. (In Ukrainian).

Yentin V. A., Shymkiv L. M. Regarding the validity of geophysical megablock zoning principle for stratigraphic correlation of Precambrian formations of the Ukrainian shield//Mineralni resursy Ukrainy. – 2004. – № 1. – Р. 12–13. (In Ukrainian).

Yentin V. A. Geophysical basis of tectonic map of Ukraine in scale 1:1 000 000//Geofizicheskij zhurnal. – № 1. – Vol. 27. – 2005. – Р. 74–84. (In Ukrainian).

Kaljaev G. I. Geotectonic zoning of the Ukrainian Shield by structural-formational criteria//Petrografija dokembrija Russkoj platformy. – Kiev: Naukova dumka, 1970. – P. 87–94. (In Russian).

Kaljaev G. I. Paleotectonics and the problems of stratigraphy of the Ukrainian shield//Heologіchnyi zhurnal. – 1982. – Vol. 42, № 1. – P. 77–86. (In Russian).

Kaljaev G. I., Glevasskij E. B., Dimitrov G. H. Paleotectonics and structure of Earth crust in Precambrian iron ore province of the Ukraine. – Kiev: Naukova dumka, 1984. – 240 p. (In Russian).

Kirilyuk V. P., Smogoljuk A. G. About the main elements of the level-block structure of the Ukrainian shield//Heolohichnyi zhurnal. – 1993. – № 3. – Р. 54–69. (In Russian).

Kirilyuk V. P. Tectonic zoning of the Ukrainian shield as a basis for forming the legends to the Central Ukrainian part of the State Geological Map-200//Tez. dop. I Nauk.-vyrob. narady heol.-ziomshch. Ukrainy “Rehionalni heolohichni doslidzhennia v Ukraini i pytannia stvorennia Derzhheolkarty-200”. – Kyiv, 2001. – Р. 49–52. (In Russian).

Kyrylyuk V. P. About zoning and so-called “suture zones” of ba­sement of the Ukrainian Shield (regarding some recent solutions of Early Precambrian NSC Ukraine sections)//Mineralni resursy Ukrainy. – 2004. – № 4. – Р. 27–32. (In Ukrainian).

Kirilyuk V. P. The geological and tectonic zoning of basement of Ukrainian shield (history and problems issue)//Visnyk Lviv. un-tu. Seriia heolohichna. – 2007.– Iss. 21. – P. 45–63. (In Ukrainian).

Kyrylyuk V. P. Tectonic map of Ukraine. Scale 1:1 000 000. Part II. Tectonics of basement of the Ukrainian Shield. Scale 1:2 000 000. Explanatory note. – Kyiv: UkrDHRI, 2007. – 78 р. (In Ukrainian).

Klochkov V. M., Shevchenko A. M., Klochkov S. V. Tectonic ana­lysis as a basis for improving the existing chronostratigraphic correlation schemes of Early Precambrian of the Ukrainian Shield//Mineralni resursy Ukrainy. – 2009. – № 2. – Р. 29–36. (In Russian).

Stratigraphic correlation diagram of Precambrian of Ukrainian Shield. Explanatory note. – Kyiv: UkrDHRI, NSK Ukrainy, 2004. – 30 р. (In Ukrainian).

Kostenko M. M., Drannyk A. S., Shutenko L. M., Heichenko M. V. Type of suture zones of the Ukrainian Shield//Suchasnyi stan i zadachi rozvytku rehionalnykh heolohichnykh doslidzhen: Materialy III Nauk.-vyrob. narady heologiv-ziomshchykiv Ukrainy (Rivne, 8–12 veresnia, 2005 r.). – Kyiv, 2005. – Р. 147–152. (In Ukrainian).

Kostenko M. M., Heichenko M. V. Regarding border of Volyn and Dniester-Bug megablocks of the Ukrainian Shield//Mineralni resursy Ukrainy. – 2009. – № 2. – Р. 22–28. (In Ukrainian).

Kostenko M. M. Tectonic structure of basement of Bug-Rosynsk megablock of Ukrainian Shield//Heolohichnyi zhurnal. – 2010. – № 4. – Р. 48–57. (In Ukrainian).

Kostenko M. M. Geological structure, magmatism and geody­namics of Precambrian of western part of the Ukrainian shield: Avtoref. dys. na zdobuttia nauk. stupenia dokt. heol. nauk: 04.00.01 “Zahalna ta rehionalna heolohiia”. – Kyiv, 2012. – 40 р. (In Ukrainian).

Kostenko M. M. Regarding geotectonic zoning of crystalline basement of Ukrainian Shield//Mineralni resursy Ukrainy. – 2015. – № 4. – Р. 7–13. (In Ukrainian).

Kostenko M. M. Geotectonic zoning of the Ukrainian shield as the basis of tectonic, stratigraphic and other constructions//Zbіrnyk naukovykh prats UkrDHRІ. – 2016. – № 3. – P. 144–163. (In Ukrainian).

Krasnyj L. I. Block structure of the earths crust. – Leningrad: Nedra, 1984. – 213 р. (In Russian).

Krasnyj L. I. Fundamental teachings of block (geoblock) divisibility of lithosphere//Geologicheskij zhurnal. – 1993. – № 3. – P. 4–13. (In Russian).

Krasovskiy S. S., Oroveckiy Ju. P. Deep structure of the crust of the Ukrainian shield: modern views//Mineral. zhurn. – 2000. – Vol. 22, № 2/3. – P. 57–75. (In Russian).

Krutihovskaja Z. A., Pashkevich I. K., Silina I. M. The magnetic model and the structure of the crust of the Ukrainian shield. – Kyiv: Nau­kova dumka, 1982. – 216 p. (In Russian).

Metal and non-metal minerals of Ukraine. Volume 1. Metallic minerals/D. S. Hurskyi, K. Yu. Yesypchuk, V. I. Kalinin ta in. – Lviv: Vyd-vo “Tsentr Yevropy”, 2005. – 785 р. (In Ukrainian).

National Stratigraphic Committee of Ukraine. Early Precambrian section. Solutions//Mineralni resursy Ukrainy. – 2003. – № 4. – P. 3–4. (In Ukrainian).

Ryabenko V. A. Main features of the tectonic structure of the Ukrainian Shield. – Кiev: Naukova dumka, 1970. – 128 р. (In Russian).

Sollogub V. B., Chekunov A. V., Tripolskij A. A. Tectonic zoning of Ukrainian Shield based on the deep geophysical data//Geol. zhurn. – 1972. – Vol. 32. – Iss. 4. – Р. 47–57. (In Russian).

Tectonic map of Ukraine. Scale 1:1 000 000. Explanatory note. Part 1/S. S. Kruhlov, Yu. O. Arsirii, V. Ya. Velicanov ta in. – Kyiv: UkrDHRI, 2007. – 96 p. (In Ukrainian).

Tektonics of Precambrian crystalline basement of Bilotserkiv-Odessa structural zone/М. M. Kostenko, V. M. Avramets, L. N. Shutenko ta in.//Zbіrnyk naukovykh prats UkrDHRІ. – 2015. – № 4. – Р. 33–44. (In Ukrainian).

Early Precambrian tectonics of the Ukrainian Shield/G. I. Ka­ljaev, Z. A. Krutihovskaja, V. A. Ryabenko ta in.//Early Precambrian regional tectonics of the USSR. – Leningrad: Nauka, 1980. – Р. 18–32. (In Russian).

Tectonics of Ukraine/Pod red. S. S. Kruglova. A. K. Cypko. – Moskva: Nedra, 1988. – 254 p. (In Russian).

Tectonics of the Ukrainian Shield/H. І. Kaliaiev, Z. O. Kruty­khovska, H. V. Zhukov ta іn. – Kyiv: Naukova dumka, 1972. – 299 p. (In Ukrainian).

Shherbakov I. B. Petrology of Ukrainian Shield. – Lvov: ZUKC, 2005. – 366 p. (In Russian).

Опубліковано
2018-07-25
Як цитувати
Костенко, М. М., & Шутенко, Л. М. (2018). Проблемні питання геотектонічного районування фундаменту Українського щита та шляхи їхнього вирішення. Мінеральні ресурси України, (2), 21-29. https://doi.org/10.31996/mru.2018.2.21-29