Застосування геофізичних досліджень свердловин під час визначення якісних характеристик вугілля та фізико-механічних властивостей вуглевмісних порід

Ключові слова: геофізичні дослідження свердловин, вугільні родовища, фізико-механічні властивості порід, якісні характеристики вугілля, інтерпретація геофізичних даних

Анотація

Геофізичні розвідувальні свердловини під час розвідки родовищ вугілля вирішують багато геологічних проблем. З-поміж них: розчленування літологічного розрізу, виділення вугільних пластів, визначення глибини їхнього залягання та кутів падіння порід, визначення потужності, будови, зольності, якісних характеристик вугілля, визначення синоніміки вугільних пластів та ін. Дані геофізичних досліджень свердловин (ГДС) використовують також, підраховуючи запаси вугілля на родовищі. Точність геофізичного визначення фізичних і механічних властивостей гірських порід оцінюють, порівнюючи отримані результати за даними ГДС і дослідження зразків гірських порід у лабораторії.
ГДС використовують для розв’язання таких геологічних проблем: літологічне розчленування товщі; розподіл вугільних пластів і визначення їхньої глибини; визначення товщини, структури та зольності вугільних пластів, а також визначення характеристик якості вугілля; виділення тектонічних розломів у розрізі свердловин, визначення їхнього типу та амплітуди; визначення гідрологічних умов експлуатації, вивчення температурного та газового режиму гірських порід, технічного стану свердловин.
Крім того, дані ГДС визначають й уточнюють параметри та кондиції розрахунку розвіданих запасів вугілля.
Інтерпретація геофізичних даних – це уточнення та пояснення отриманої інформації щодо геології ділянки та фізико-механічних властивостей об’єкта. Її рішення має велике практичне значення для пошуків і розвідки родовищ корисних копалин.
У статті надано огляд деяких наявних методів визначення зольності вугілля за результатами ГДС і прогнозування геологічних умов видобутку вугілля.

Посилання

Geophysical methods of wells research. Directory geophysics. Red. V. M. Zaporozhca. – Moskva: Nedra, 1983. – 591 p. (In Russian).

Gorbachev Ju. M. Geophysical exploration of wells. – Moskva: Nedra, 1990. – 298 p. (In Russian).

Grib N. N., Nikitin V. M. Study of coal quality parameters and geological conditions of coal mining on the results of well logging//Technical Institute (branch) of the North-Eastern Federal University, Neryungri. The Academy of Sciences of the Republic of Sakha (Yakutia), Yakutsk. Nauka i obrazovanie. – 2015. – № 4 – P. 34–40. (In Russian).

Dahnov V. N. Electric and magnetic methods for wells. – Moskva: Nedra, 1981. – 344 p. (In Russian).

Djakonov D. I., Leontev E. I., Kuznecov G. S. The general course of well logging. – Moskva: Nedra, 1984. – 432. (In Russian).

Kargapolov A. A., Makeev S. Ju., Svistun V. K., Gunja D. P. Integrated use of geological and geophysical methods to isolate zones of methane accumulations//Sbornik nauchnyh trudov “Geotehnicheskaja mehanika”. – Dnipropetrovsk, 2012. – Iss. 102. – P. 147–153. (In Russian).

Kurhanskyi V. M., Tіshaiev І. V. Electrical and electromagnetic methods holes: The Manual. – Kyiv: Vydavnycho-polihrafichnyi tsentr “Kyivskyi universytet”, 2011. – 175 p. (In Ukrainian).

https://pstu.ru/files/file/gnf/gis.pdf.

https://ru.wikipedia.org/wiki.

http://www.geokniga.org/books/2654.

Опубліковано
2020-08-19
Як цитувати
Васильєва, І. В. (2020). Застосування геофізичних досліджень свердловин під час визначення якісних характеристик вугілля та фізико-механічних властивостей вуглевмісних порід. Мінеральні ресурси України, (2), 32-35. https://doi.org/10.31996/mru.2020.2.32-35