Типоморфні особливості алмазів з давніх осадових товщ центральних частин платформ

  • М. М. Зінчук Західноякутський науковий центр (ЗЯНЦ) Академії наук Республіки Саха (Якутія) https://orcid.org/0000-0002-9682-3022
Ключові слова: верхньопалеозойські й мезозойські відклади, Сибірська платформа, алмаз та алмазоносні розсипища

Анотація

На підставі узагальнення величезного фактичного матеріалу щодо комплексного вивчення алмазів подано їхню характеристику на прикладі верхньопалеозойських і мезозойських осадових товщ Сибірської платформи. Особливої уваги надано Центральносибірській алмазоносній субпровінції (ЦСАС), де переконливо засвідчено, що ділянка розвитку окремих макроасоціацій алмазів обмежується конкретним алмазоносним районом, у межах якого розвинені комплекси різновікових теригенних і прибережно-морських верхньопалеозойських і мезозойських відкладів. Визначена в окремих алмазоносних районах близькість типоморфних особливостей алмазів в осадових товщах цих вікових груп свідчить про формування колекторів через розмивання давніших продуктивних товщ або середньопалеозойських корінних джерел. Типоморфні особливості алмазів є одними з головних критеріїв прогнозування й пошуків їхніх корінних джерел. Важливий практичний висновок мають отримані в межах середньомасштабних прогнозно-пошукових досліджень типоморфних особливостей алмазів матеріали про гетерогенність Вілюйсько-Мархинської зони глибинних розломів щодо продуктивного кімберлітового магматизму, що пов’язано з його приуроченістю до зон жорсткого консолідованого фундаменту архейського віку (Ботуобинський і Тюнгський кратони). Результати дослідження типоморфних особливостей алмазів з найвивченіших кімберлітових тіл свідчать про неоднорідності в будові верхньої мантії навіть у межах ЦСАС, особливо щодо розподілу досить рідкісних забарвлених кристалів (II, III і IV різновиди), імовірно, еклогітового генезису, пов’язаних з глибинними алмазоносними ксенолітами різного складу. Ці різновиди алмазів є рідкісними й акцесорними в кімберлітових тілах, проте їхні знахідки в розсипах навіть в одиничній кількості можуть слугувати підставою для локалізації території пошуку корінних джерел. Аналіз типоморфних особливостей алмазів свідчить про високу перспективність розсипних проявів ЦСАС на виявлення нових високопродуктивних кімберлітових трубок. Зазначено полігенність мінералогічних асоціацій алмазів з різновікових розсипів у межах окремих алмазоносних районів, що можна успішно використовувати під час прогнозування й пошуків корінних джерел алмазів.

Посилання

Argunov K. P., Zinchuk N. N. Some issues of natural diamonds ontogeny//Sb.: Issledovanie vysokobaricheskih mineralov. – Moskva: IFZAN SSSR, 1987. – P. 166–186. (In Russian).

Afanasev V. P., Efimova Je. S., Zinchuk N. N., Koptil V. I. Atlas of diamond morphology of Russia. – Novosibirsk: SO RAN. NIC OIGGM, 2000. – 291 р. (In Russian).

Afanasev V. P., Zinchuk N. N., Pohilenko N. P. Prospecting mineralogy of diamond. – Novosibirsk: Geo, 2010. – 650 р. (In Russian).

Bartoshinskij Z. V. Comparative characteristics of diamonds from various diamondiferous regions of Western Yakutia//Geologija i geofizika. – 1961. – № 6. – P. 40–50. (In Russian).

Bartoshinskij Z. V. Mineralogical classification of natural diamonds//Mineralogich. zhurnal. – 1983. – V. 5. – № 5. – P. 84–93. (In Russian).

Bartoshinskij Z. V., Zaharova V. R., Ivaniv I. N. Etched diamonds in Mesozoic sediments//Geologija i geofizika. – 1978. – № 10. – P. 154–162. (In Russian).

Bokij G. B., Bezrukov G. N., Kljuev Ju. A. et al. Natural and synthetic diamonds. – Moskva: Nauka, 1986. – 221 р. (In Russian).

Gnevushev M. A., Bartoshinskij Z. V. To morphology of Yakutian diamonds//Tr. JaF SO AN SSSR. Ser. geolog. – 1959. – Iss. 4. – P. 74–92. (In Russian).

Zinchuk N. N., Zuev V. M., Koptil V. I., Chernyj S. D. Strategy of carrying out and results of diamond prospecting works//Gornyj vestnik. – 1997. – № 3. – P. 53–57. (In Russian).

Zinchuk N. N., Koptil V. I. Typomorphism of diamonds of the Siberian platform. – Moskva: Nedra, 2003. – 603 р. (In Russian).

Zinchuk N. N., Koptil V. I., Boris E. I. Basic aspects of different in scale zoning of territories according to typomorphic features of diamonds (on the example of the Siberian platform)//Geol. rudnyh mestorozhdenij. – 1999. – V. 41. – Iss. 16. – № 6. – P. 516–526. (In Russian).

Zinchuk N. N., Koptil V. I., Boris E. I. Average in scale territory zoning of the Central-Siberian diamondiferous sub-province according to typomorphic features of diamonds//Sb.: Problemy almaznoj geologii i nekotorye puti ih reshenija. – Voronezh: VGU, 2001. – P. 337–357. (In Russian).

Zinchuk N. N., Koptil V. I., Boris E. I., Lipashova A. N. Typomorphism of diamonds from placers of the Siberian platform as the basis for prospecting of diamond deposits//Rudy i metally. – 1999. – № 3. – P. 18–30. (In Russian).

Prokopchuk B. I. Zoning of diamond placers allocation on ancient platforms//Mineralnye mestorozhdenija. – Moskva: Nauka, 1976. – P. 186–196. (In Russian).

Orlov Yu. L. Mineralogy of diamond. 2nd ed. – Moskva: Nauka, 1984. – 264 р. (In Russian).

Rozhkov I. S., Mihalev G. P., Zareckij L. M. Diamondiferous placers of Malo-Botuobinsky region of Western Yakutia. – Moskva: AN SSSR, 1963. – 137 р. (In Russian).

Опубліковано
2020-11-12
Як цитувати
Зінчук, М. М. (2020). Типоморфні особливості алмазів з давніх осадових товщ центральних частин платформ. Мінеральні ресурси України, (3), 13-19. https://doi.org/10.31996/mru.2020.3.13-19

Статті цього автора (авторів), які найбільше читають