Щодо уточнення хроностратиграфічної схеми Бузько-Росинського мегаблока Українського щита

  • В. П. Безвинний ТОВ “Тутковський”
  • М. М. Костенко Український державний геологорозвідувальний інститут (УкрДГРІ) https://orcid.org/0000-0002-0781-7318
Ключові слова: Український щит, Бузько-Росинський мегаблок, кореляційна хроностратиграфічна схема, ранній докембрій, росинсько-тікицька серія

Анотація

За результатами нового етапу геологічного картування Бузько-Росинського мегаблока Українського щита (УЩ), здійсненого під час геологічного довивчення масштабу 1:200 000 території аркушів “Біла Церква”, “Умань”, “Любашівка”, “Котовськ”, “Гайсин” і “Сквира”, з-поміж неоархейських супракрустальних утворень виділено три товщі: нижня – мизинівська, середня – володарсько-білоцерківська та верхня – лисянська, які складають розріз єдиної в стратиграфічному аспекті росинсько-тікицької серії, що потребує внесення відповідних змін до чинної “Кореляційної хроностратиграфічної схеми ранньодокембрійських утворень УЩ”.

Посилання

Bezvinnyj V. P., Orsa V. I. Geodynamic conditions and structural-material complexes of the late Archean of the Rosinsko-Tikich region//Heolohiia i mahmatyzm dokembriiu Ukrainskoho shchyta: Vseukr. mizhvid. narada, cherven 2000 r. – Kyiv: IHMR NAN Ukrainy, 2000. – P. 8–11. (In Russian).

Bezvynnyi V. P. On the typification, genesis and formation of amphibolites of the Rosynsko-Tikych series//Visn. Kyivskoho un-tu: ser. Heolohiia. – Kyiv, 2002. – № 21–22. – P. 39–41. (In Ukrainian).

Bezvynnyi V. P. Structural-tectonic zoning of western part of the Ukrainian shield//Mineralni resursy Ukrainy. – 2005. – № 3. – P. 29–30. (In Ukrainian).

Bezvynnyi V. P., Orsa V. I. Supracrustal formations of Rosynsko-Tikych block of Ukrainian shield//Mineralohichnyi zhurnal. – 2006. – V. 28, № 3. – P. 106–111. (In Ukrainian).

State geological map of Ukraine. Scale 1:200000. Series Tsentralnoukrainska. Sheets M-36-XIX (Bila Tserkva), M-36-XXV (Uman). Explanatory letter/V. P. Bezvynnyi, M. M. Tsyba ta in. – Kyiv, 2006. – 165 p. (In Ukrainian).

State geological map of Ukraine. Scale 1:200000. Series Tsentralnoukrainska. Sheet L-36-I (Liubashivka). Explanatory letter/H. A. Shvarts, L. S. Filatova, A. I. Ivanov ta in. – Kyiv, 2007. – 225 p. (In Ukrainian).

State geological map of Ukraine. Scale 1:200000. Series Volyno-Podilska. Sheet L-35-VI (Kotovsk, within the borders of Ukraine). Explanatory letter/V. M. Avramets, O. A. Havrylenko ta in. – Kyiv, 2014. – 313 p. (In Ukrainian).

State geological map of Ukraine. Scale 1:200000. Series Tsentralnoukrainska. Sheet М-ХХХ (Haisyn). Explanatory letter/S. S. Derkach, V. V. Ziultsle ta in. – Kyiv, 2018. – 134 p. (In Ukrainian).

Drannyk A. S., Kostenko M. M., Yesypchuk K. Yu. ta in. Geological and structural zoning of the Ukrainian Shield for improving of the stratigraphic correlation of Precambrian formations//Mineralni resursy Ukrainy. – 2003. – № 1. – P. 26–29. (In Ukrainian).

Kostenko M.M. Tectonic structure of basement of Bug-Rosynsk megablock of Ukrainian Shield//Heolohichnyi zhurnal. – 2010. – № 4. – P. 48–57. (In Ukrainian).

Kostenko M. M., Mikhnytska T. P. Geodynamic conditions of formation and metallogenic significance of Bilotserkivsko-Odeska structural zone//Zbirnyk naukovykh prats UkrDHRI. – 2013. – № 2. – P. 23–24. (In Ukrainian).

Shherbak N. P., Esipchuk K. E., Berzenin B. Z. and etc. Stratigraphic sections Precambrian Ukrainian shield. – Kyiv: Naukova dumka, 1985. – 168 p. (In Russian).

Yaroshchuk M. O. Pyroxene-plagioclase crystalline shales of the region of Volodarka magnetic anomalieses//Heolohichnyi zhurnal. – 1968. – V. 28, № 5. – P. 24–32. (In Ukrainian).

Yaroshhuk M. A. Iron ore formations of the Belocerkovsko-Odesskaja metallogenic zone. – Kyiv: Naukova dumka, 1983. – 224 p. (In Russian).

Опубліковано
2020-11-12
Як цитувати
Безвинний, В. П., & Костенко, М. М. (2020). Щодо уточнення хроностратиграфічної схеми Бузько-Росинського мегаблока Українського щита. Мінеральні ресурси України, (3), 20-23. https://doi.org/10.31996/mru.2020.3.20-23

Статті цього автора (авторів), які найбільше читають

1 2 > >>