Методологія інформаційного забезпечення досліджень і робіт з різномасштабного прогнозування нафтогазових родовищ

  • Д. П. Хрущов Інститут геологічних наук НАН України https://orcid.org/0000-0002-7978-2505
  • В. Є. Гончаров Івано-Франківський національний технічний університет нафти і газу
  • В. В. Макогон Український державний геолого­розвіду­вальний інститут (УкрДГРІ) https://orcid.org/0000-0001-5810-517X
  • А. А. Локтєв Український державний геологорозвідувальний інститут (УкрДГРІ) https://orcid.org/0000-0003-3640-8473
Ключові слова: родовища нафти й газу, прогнозування, пошуки й розвідка вуглеводнів, геоінформатика, інфогеологія, інфогеологічне моделювання

Анотація

Подано узагальнений виклад теоретичних засад інформаційного забезпечення досліджень і робіт з прогнозування нафтогазових родовищ різних геолого-генетичних типів, що відповідає сучасним викликам об’єктивних чинників підвищення технічної складності й вартості геолого-розвідувальних та експлуатаційних робіт.

Основним робочим інструментом забезпечення є цільове різномасштабне інформаційне моделювання перспективних геологічних об’єктів, що ґрунтується на загальній теоретичній схемі прогнозно-палеореконструктивної ретроспективно-статичної моделі з уведенням поняття формаційно-речовинної системи нафтогазонакопичення, яка містить три пізнавально-функціональні складники: першоджерела вуглеводневих компонентів, способи їхнього транспортування й об’єкти локалізації нафтидів.

Цей методологічний апарат забезпечує вирішення головних прогнозно-діагностичних завдань: розроблення критеріїв локалізації, прогнозування пасток і покладів. Запропонований апарат є багатомасштабним і передбачає прогнозування на зональному (групи родовищ), локальному (родовища) і сублокальному (поклади) рівнях.

Перспективи дальшого розвитку напряму полягають у розробленні сучасної цілісної теорії геоінформаційного моделювання та її предметного методолого-методичного розділу – системної структурно-речовинної організації геологічного середовища нафтогазової спеціалізації для інноваційного підвищення результативності робіт з освоєння родовищ вуглеводнів.

Посилання

Goncharov V. E. The sublocal geological forecast of oil and gas prospective objects within the territory with a high development of the Dnieper-Donets depression subsoil. – Chernigov: CNTI, 2011. – 257 p. (In Russian).

Mountain Encyclopedia. Vol. 4. – Moskva, 1985-86. – 474 p. (In Russian).

Stages and periods of oil and gas exploration. The order of car rying out//DSTU 41-00032626-00-011-99. – Kyiv: Derzhkomheolohiia, 1999. – 17 p. (In Ukrainian).

Kryvosheiev V. T., Makogon V. V., Ivanova Ye. Z. Lithologicalpaleogeographic maps of Tournaisian and Visean productive horizons of the Dnieper-Donets Basin and forecast of oil and gas presence. – Kyiv: UkrDHRI, 2019. – 259 p. (In Ukrainian).

Local forecast of oil and gas potential based on the analysis of the structure of trapsin a three-layer reservoir (guidelines)/V. D. Ilin, S. P. Maksimov, A. N. Zolotov et al. – Moskva: VNIGNI, 1982. – 52 p. (In Russian).

Lukin A. E. Lithogeodynamic factors of oil-gas-accumulation in aulacogenicbasins. – Kiev: Naukova dumka, 1997. – 225 p. (In Russian).

Lukin A. E. The co-sedimentation processes of deep degassing of the Earth and their role in the formation of rock formation basins//Ocherki degazacii Zemli/V. M. Shestopalov, A. E. Lukin, V. A. Zgonnik, A. N. Makarenko, N. V. Larin, A. S. Boguslavskij. – Kiev: IGN NAN Ukrainy; Nauch. inzh. centr radiogidrogeojekol. poligon. issled. NAN Ukrainy, 2018. – P. 124–183. (In Russian).

Guidelines for the local forecast of oil and gas in the regions of Ukraine (Temporary instruction)/V. A. Babadagly, B. P. Kabyshev, D. I. Chuprynin et al. – Lvov: UkrNIGRI, 1983. – 168 p. (In Russian).

Guidelines for the zonal forecast of oil and gas potential. – Lvov, 1986. – 22 p. (In Russian).

Essays on Earth degassing/V. M. Shestopalov, A. E. Lukin, V. A. Zgonnik, A. N. Makarenko, N. V. Larin, A. S. Boguslavskij. – Kiev: IGN NAN Ukrainy; Nauch. inzh. centr radiogidrogeojekol. poligon. issled. NAN Ukrainy, 2018 – 632 p. (In Russian).

Regional and local oil and gas forecast//Sb. nauch. tr. VNIGRI. – Moskva: Nedra, 1987. – Iss. 7. – 237 p. (In Russian).

Khrushchov D. P., Kovalchuk M. S., Remezova E. A. et al. Structural and lithological modeling of sedimentary formations. – Kiev: Interservis, 2017. – 352 p. (In Russian).

Khrushchov D. P., Remezova E. A., Belevcev R. Ja., Yakovlev E. A., Azimov A. T., Ivanova A. V., Lobasov A. P., Bosevskaja L. P., Greku R. H., Pochtarenko V. I., Oholina T. V. Formation algorithm softhe theory of information support of researches and development on geological environment menagement//Geoіnformatika. – № 1. – 2019. – P. 70–79. (In Russian).

Khrushchov D. P., Dolin V. I., Goshovskyi S. V., Remezova O. O., Goncharov V. Ye., Azimov O. T., Shevchenko O. L., Lobasov O. P., Yaremenko O. V. The theory of information providing for researches and works on geological environment management//XIX International Conference “Geoinformatics: theoretical and applied aspects” 11–14 May 2020, Kyiv, Ukraine. Zoom resource.

Опубліковано
2020-11-12
Як цитувати
Хрущов, Д. П., Гончаров, В. Є., Макогон, В. В., & Локтєв, А. А. (2020). Методологія інформаційного забезпечення досліджень і робіт з різномасштабного прогнозування нафтогазових родовищ. Мінеральні ресурси України, (3), 24-32. https://doi.org/10.31996/mru.2020.3.24-32