Постмайнінг гірничодобувних районів України як новий напрям екологічно безпечного використання мінерально-сировинних ресурсів

Ключові слова: гірничодобувний район, геологічне середовище, постмайнінг, підтоплення, водотриви, гранично допустимі зміни, гірничі виробки, осідання поверхні

Анотація

Зростання ринкових вимог до соціально-економічних та екологічних параметрів видобутку мінерально-сировинних ресурсів у розвинених (старих) гірничодобувних районах (ГДР) України зумовило переважне закриття шахт і кар’єрів, зокрема й методом мокрої консервації (автореабілітаційного некерованого затоплення). Найактивніше цей процес розвивається в межах ГДР Донбасу, зокрема в зонах впливу збройного конфлікту.

У більшості розвинених країн ЄС зняття з експлуатації вугільних шахт, що мають великі глибини (до 1,0–1,5 км) і площі шахтних полів (тис. км2), відбувається за науково-виробничим комплексом постмайнінгу (ПМ), який ґрунтується на науково-технічних заходах щодо запобігання небезпечним змінам геологічного середовища (ГС), як-от осідання земної поверхні, підтоплення земель, виділення вибухонебезпечних і токсичних газів, обмеження витоків забруднених вод. Крім того, ПМ передбачає перетворення частини гірничих виробок на гідравлічно-фільтраційну систему утримання шахтних вод на глибині 250–350 м, щоб запобігти перетіканню забруднень у горизонти прісних вод і річкову мережу, зберегти регіональні водотриви, дегазувати гірничий простір. Загалом комплекс заходів ПМ спрямований на збереження рівноваги й захисного потенціалу ГС як мінерального й ландшафтного підґрунтя біосфери.

У цьому зв’язку в статті наведено порівняння захисного потенціалу ГС зони впливу аварії на ЧАЕС і Донбасу, а також виконано експертну оцінку еколого-захисного потенціалу ПМ у провідних ГДР України.

З’ясовано, що потрібні нові моделі надрокористування, структура геологорозвідувальних робіт, наукове обґрунтування гранично допустимих змін ГС у разі закриття старих і формування нових ГДР, удосконалення моніторингу довкілля на основі технологій ГІС та дистанційного зондування Землі.

Посилання

Gavrilenko Ju. N., Ermakov V. N., Ulickij O. A. et al. Man-caused consequences of the coal mines closure in Ukraine. – Doneck: Nord-Press, 2014. – 631 p. (In Russian).

Grebenkin S. S., Ermakov V. N., Ulickij O. A. et al. Geomechanical and technological problems of mines closing of Donbass. – Doneck: DonNTU, 2002. – 264 p. (In Russian).

Dovhyi S. O., Korzhnev M. M., Trofymchuk O. M. et al. Environmental risks, losses and rational limits of mineral resources use in Ukraine. – Kyiv: Nika, 2012. – 316 p. (In Ukrainian).

Liuta N. H. Ecological state of the environment and European prospects of Ukraine//Mineralni resursy Ukrainy. – 2011. – № 1. – P. 6–11. (In Ukrainian).

Liutyi H. H., Riznyk T. O. Estimates of the coal enterprises impact on river runoff in the Donbass//Zb. naukovykh prats UkrDHRI. – 2006. – № 1. – P. 96–101. (In Ukrainian).

Riznyk T. O., Beseda M. I., Polinovskyi V. V. et al. Scientific report “Creation of a computer database of factual and cartographic data to assess the impact of mining operations on the geological environment of Donbass”. – Kyiv: Derzhkomheolohii Ukrainy, UkrDHRI, 2005. – 251 p. (In Ukrainian).

Rudko H. I. Geological resources and ecological safety of technonatural geosystems. – Kyiv: ZAT “Nichlava”, 2006. – 464 p. (In Ukrainian).

Rudko H. I., Bondar O. I., Yakovliev Ye. O. et al. Ecological safety of coal deposits of Ukraine. – Kyiv: BukRek, 2016. – 608 p. (In Ukrainian).

Rudko H. I., Yakovliev Ye. O. Regional technogenic changes of ecological and geodynamic conditions of iron ore deposits development of Kryvbas//Mineralni resursy Ukrainy. – 2018. – № 2. – P. 43–50. (In Ukrainian).

Udalov I. V. Transformation of the geological environment under the influence of man-made processes (in the conditions of the northeastern Donbass). – Kharkiv: KhNU im. Karazina, 2016. – 176 p. (In Russian).

Yakovliev Ye. O. Assimilation potential of the geological environment of mining regions of Ukraine as a leading indicator of mineral resources use environmental problems//Mineralni resursy Ukrainy. – 2015. – № 4. – P. 37–43. (In Ukrainian).

Yakovliev Ye. O. Critical changes in the ecological state of the geological environment of Donbass//Mineralni resursy Ukrainy. – 2017. – № 3. – Р. 34–39. (In Ukrainian).

Yakovliev Ye. O. Theoretical bases for estimating the time of mines and quarries flooding//Mineralni resursy Ukrainy. – 2010. – № 2. – P. 35–39. (In Ukrainian).

Yakovliev Ye., Chumachenko S. Ecological Threats in Donbas, Ukraine. Assessment of ecological hazards in Donbas impacted by the armed conflict in eastern Ukraine. 2017, Centre for Humanitarian Dialogue (Switzerland). – 60 p.

Risk Assessment Report of Advisory Mission to Ukraine “Solotvyno salt mine area”. Union Civil Protection Mechanism of EU. October 2016. – 134 p.

Krettschmann Ju., Melchers Ch. Done for good. Challenges of Post-Mining. TH Georg Agricola, Bohum, 2015. – 173 p.

Опубліковано
2020-11-12
Як цитувати
Рудько, Г. І., & Яковлєв, Є. О. (2020). Постмайнінг гірничодобувних районів України як новий напрям екологічно безпечного використання мінерально-сировинних ресурсів. Мінеральні ресурси України, (3), 37-44. https://doi.org/10.31996/mru.2020.3.37-44

Статті цього автора (авторів), які найбільше читають

1 2 3 > >>