Дослідження вітринітового і фюзинітового вугілля для прогнозування небезпечних геологічних явищ у вугільних пластах

Ключові слова: вугілля, стадії метаморфізму, ендогенна пожежа, самозаймання, геолого-генетичні чинники

Анотація

Безпека ведення гірничих робіт у вугільних шахтах України регламентується низкою нормативних документів, які ґрунтуються на генетичних класифікаційних показниках вугілля. Одним з вирішальних чинників поділу вугілля за технологічними властивостями є їх зарахування до вітринітових або фюзинітових, що не враховує нормативна база під час визначеннія небезпечних властивостей шахтопластів. Мета роботи: обґрунтувати доцільність поділу природних копалин вугілля на вітринітове і фюзинітове для виявлення небезпечних властивостей шахтопластів під час проведення гірничих робіт. Методика включає розгляд змін умовних індексів в загальному ряді їхнього ранжування згідно з ДСТУ 25543-2013 окремо для класифікаційних показників вітринітового і фюзинітового вугілля, а також для груп вугілля, не зарахованих до досліджуваних різновидів. Аналіз зміни індексів у рядах ранжування класифікаційних показників дасть змогу виявити відмінні або об’єднувальні особливості побудови цих рядів і дати пропозиції щодо вдосконалення нормативних документів ведення гірничих робіт. Проведено оцінку відмінних властивостей вугілля, які набуває вугілля внаслідок метаморфічних перетворень. Визначено, що кореляційні показники (R2) зв’язку між умовними індексами рядів з ранжування R0, Vdaf і у з умовними індексами загального ряду ранжування за марочною належністю вугілля майже не відрізняються між собою. За показником R0 значення R2 для вітринітового і фюзинітового вугілля становили 0,9114 і 0,9221 відповідно. Аналогічні результати отримано для показника Vdaf, з якого неможливо визначити відмінності за ступенем метморфічних перетворень між вітринітовим і фюзинітовим вугіллям. Характерні значення показника у також не дають змоги всизначити спрямованість зміни властивостей вугілля через великий розкид значень, що рекомендуються до використання під час складання рядів ранжування. Виявлено характер зміни класифікаційних показників промислової класифікації вугілля для визначення небезпечних властивостей шахтопластів під час проведення гірничих робіт. Показана можливість удосконалення нормативної бази безпечного відпрацьовування шахтопластів шляхом встановлення відмінностей у властивостях вітринітового і фюзинітового вугілля.

Посилання

Mineev S. P. On the issue of prevention of accidents caused by methane explosions in coal mines//Heotekhnichna mekhanika. – 2018. – № 138. – Р. 115–136. (In Russian).

Standart SOU 10.1.00174088.011-2005. Rules for conducting mining cracks in layers prone to gas-dynamic phenomena: Regulatory Document Coal Industry of Ukraine. Standard. – Kyiv, 2005. – 221 p. (In Russian).

KD 12.01.402-2000. Guidelines for the prevention and suppression of endogenous fires in coal mines of Ukraine. Shut. Ministry of energy of Ukraine – 215 p. (In Ukrainian).

KD 12.01.401-96. Endogenous fires in the coal mines of Donbass. Prevention and suppression. Instructions. Official publication/P. S. Pashkovskij, V. K. Kostenko, V. P. Zaslavskij, A. T. Horolskij, A. G. Zabolotnyj et al. – Donetsk: NIIGD, 1997. – 68 p. (In Russian).

Ventilation Design Guidelines for Coal Mines. – Kiev: Osnova, 1994. – 311 р. (In Russian).

Dust combating manual for coal mines. – Moskva: Nedra, 1979. – 319 p. (In Russian).

State standard 25543–2013. Lignites, coals and antracites. Classification by genetic and technological parameters. – Moskva: Standartinform, 2014. – 19 p. (In Russian).

Опубліковано
2020-11-12
Як цитувати
АнтощенкоМ. I., Тарасов, В. Ю., ЗахароваO. І., & Зубцов, Є. І. (2020). Дослідження вітринітового і фюзинітового вугілля для прогнозування небезпечних геологічних явищ у вугільних пластах. Мінеральні ресурси України, (3), 45-49. https://doi.org/10.31996/mru.2020.3.45-49