Перспективи видобутку золота в межах Українського щита (на прикладі Майського родовища золота)

Ключові слова: золото, золоторудні родовища, докембрійські провінції, зеленокам’яні пояси, структурний контроль, метасоматит

Анотація

Розглянуто головні аспекти перспектив і шляхів створення золотодобувної галузі України як джерела наповнення золото-валютних резервів і складової частини високотехнологічного виробництва. Висвітлено останні тенденції ЄС щодо гірничодобувної промисловості. Наведено стислі відомості щодо золотоносності архейсько-протерозойських комплексів світу. Надано геологічну характеристику найвивченіших золоторудних проявів Українського щита (УЩ), на яких можливо розпочати видобуток. Показано подібність проявів УЩ до відомих докембрійських золоторудних родовищ світу. На прикладі Майського родовища охарактеризовано стан вивчення й комерційну привабливість золоторудних об’єктів УЩ для подальших робіт. Розглянуто методичні підходи під час проведення геолого-економічної оцінки золоторудних об’єктів. Окреслено основні невирішені проблеми під час проведення досліджень і способи їхнього розв’язання.

Посилання

Hrinchenko O. V., Kurylo M. V., Mykhailov M. A. et al. Metallic minerals of Ukraine. – Kyiv: Vydavnycho-polihrafichnyi tsentr “Kyivskyi universytet”, 2006. – 220 p. (In Ukrainian).

European Geological Data Infrastructure EuroGeoSurveys (EGDI). http://www.europe-geology.eu/map-viewer/

Gold of the Fennoscandian Shield//Materialy Mezhdunarodnoj konferencii. – Petrozavodsk: Karelskij nauchnyj centr RAN, 2013. – 202 p. (In Russian).

Study of the material composition of rocks and ore metasomatites of the Mayske gold deposit/V. A. Siemka et al. – Instytut heolohii, mine­ralohii ta rudoutvorennia imeni M. P. Semenenka, 1994. (In Russian).

Kavchik B. K. Impact of reduction of geological samples on the results of sampling and calculation of reserves of gold ore deposits/Zolotodobycha. – 2020. – № 256. (In Russian).

Lysenko O. A. State of preparedness of gold ore deposits in Ukraine for industrial development/Zbirnyk naukovykh prats UkrDHRI. – 2016. – № 3. – P. 9–18. (In Ukrainian).

Ponomarenko A. N., Stepaniuk L. M., Shumlianskiy L. V. Geochronology and Geodynamics of the Paleoproterozoic of the Ukrainian Shield//Mineralohichnyi zhurnal. – 2014. – Iss. 36. – № 2. – P. 48–60. (In Russian).

Development of multifactor geological and genetic models of the main industrial types of gold ore deposits for the purpose of their local forecast/I. Ye. Merkushyn et al. – UkrDHRI, 2004. (In Ukrainian).

Rudko H. I., Lytvyniuk S. F., Lovyniukov V. I., Lysenko O. A. Geological and industrial characteristics of gold ore deposits in Ukraine as objects of geological and economic assessment//Zbirnyk naukovykh prats UkrDHRI. – 2015. – № 4. – P. 43–64. (In Ukrainian).

Falkovych O. L. Geochemical criteria for gold prospecting in the central part of the Ukrainian Shield (by the example of the Klyntsivske deposit). Abstract of thesis, Cand. Geol. Scien. Instytut heolohii, mineralohii ta rudoutvorennia imeni M. P. Semenenka. – Kyiv, 2010. – 17 p. (In Ukrainian).

Опубліковано
2021-04-15
Як цитувати
Рудько, Г. І., & Карли, В. Е. (2021). Перспективи видобутку золота в межах Українського щита (на прикладі Майського родовища золота). Мінеральні ресурси України, (1), 8-17. https://doi.org/10.31996/mru.2021.1.8-17

Статті цього автора (авторів), які найбільше читають

1 2 > >>