Вивчення картувальних ознак передумов формування родовищ вуглеводнів на континентальному схилі Західночорноморської западини

Ключові слова: Чорне море, континентальний схил, Західночорноморська западина, тектоніка, стратиграфія, літологія, донні відклади, атмогеохімія, термометрія, нафтогазоносність

Анотація

Наведено результати вперше виконаних на континентальному схилі Західночорноморської западини комплексних структурно-­термо-атмогеохімічних досліджень (СТАГД).
Об’єктом досліджень у цій зоні була Британська площа на ділянці виявлених сейсморозвідкою структур – Британська-1 та Бри­танська-2. Окреме завдання полягало в проведенні аналогічних досліджень (11 станцій) на ділянках активного прояву “газових факелів” (площа Схилова) на континентальному схилі.
За геоструктурним аналізом, палеогеоморфологічними та гідролого-гідрогеологічними особливостями, структурно-неотектонічним дешифруванням космознімків, атмогеохімічною зйомкою придонного шару води (за радоном, тороном, гелієм, вуглекислим газом, воднем і вільними вуглеводнями), термічними та атмогеохімічними дослідженнями донних відкладів виокремлено перспективні ділянки нафтогазоносності.
Охарактеризовано морфоструктурні, тектонічні, стратиграфічні особливості структури континентального схилу. З’ясовано, що в цьому регіоні поширені потенційно нафтогазоносні відклади, які генетично подібні до продуктивних мезокайнозойських стратонів північно-­західного шельфу та інших регіонів Кримсько-Кавказької області.
Підтверджено, що з’ясування закономірностей просторового розподілу термометричних та атмогеохімічних аномалій придонної води континентального схилу Чорного моря є важливою критеріальною ознакою нафтогазоносності та флюїдопроникності.
Отримані результати засвідчують доцільність застосування СТАГД для локального прогнозування перспективних об’єктів на початкових стадіях пошукових робіт, раціонального розміщення свердловин під час пошуку, розвідки та видобування вуглеводнів.

Посилання

Avilov V. I., Avilova S. D. Genesis of hydrocarbons from submarine volcanoes, gas hydrates, gas torches of the Black Sea on gas-bio-geochemical parameters//Geologiya i poleznye iskopaemye mirovogo okeana. – 2007. – № 2. – P. 67–85. (In Russian).

Bahrii I. D. Forecast of Higher Permeability Zones in Rocks for Geoecological and Search Purposes. – Кyiv: IHN NANU, 2003. – 149 p. (In Ukrainian).

Bahrii I. D. Development of geological-structural-thermal-atmogeochemical technology of forecasting of search of minerals and assessment of geoecological environmental state. – Kyiv: Lohos, 2013. – 512 p. (In Ukrainian).

Bagrij I. D. Hydro-geosynergetic biogenic-mantle hypothesis of hydrocarbons origin and its role in direct search technology substantiation//Geol. zhurnal. – 2016. – № 2 (355). – P. 107–133. (In Russian).

Bahrii I. D. Fundamental developments – basis of new concepts and highly effective search technologies (underground waters, hydrocarbons). – Kyiv: PF “Foliant”, 2017. – 561 p. (In Ukrainian).

Bahrii I. D., Znamenska T. O., Melnychuk P. M. et al. Forecast criteria in the Black Sea’s aquatory with thermo-atmogeochemical structural methods//Geol. zhurnal. – 2007. – № 2. – P. 39–56. (In Ukrainian).

Geodekyan А. А., Trocyuk V. Ja., Avilov V. I. Hydrocarbon gases in water and bottom deposits as possible indicators of oil and gas forming in the sedimentary bowels of the World Ocean//Geneticheskie predposylki neftegazonosnosti Mirovogo okeana. – Moskva: IOAN, 1978. – P. 98–119. (In Russian).

Gozhik P. F., Krayushkin V. A., Klochko V. P. Giant resources of oil and gas at the continental slope of Eurasia//Geol. zhurnal. – 2004. – № 1. – P. 9–20. (In Russian).

Gozhik P. F., Maslun N. V., Bajsarovich I. M. Geological model of the Laspi canyon (Crimean continental slope)//Dokl. AN USSR. Ser. B. – 1990. – № 7. – P. 88–97. (In Russian).

Komornyj F. F., Vojcickij Z. Ja., Gerasimov М. Е. About geologi­cal structure of the northern flank of the Western Black Seas depression//Geo­dinamika i neftegazonosnye struktury Chernomorsko-Kaspij­skogo regiona. Tezisy dokl. na IV Mezhdunarod. konf. “Krym–2002”. Krym, Gurzuf, 9–14 sentyabrya 2002. – Simferopol: Forma, 2002. – P. 94–96. (In Russian).

Melnik V. I. Submarine canyons of the Black Sea//Geol. zhurnal. – 1986. – № 6. – P. 72–79. (In Russian).

Меlnychuk P. М. Features of geological structure o petroleum presence promises of the Lower Cretaceous sediments at the northwes­tern Black Sea shelf. Avtoref. dis. … kand. heol. nauk (01.04.17). – Ivano-Frankivsk, 2005. – 22 p. (In Ukrainian).

Direct Geochemical Search of Oil and Gas on the Black Sea Shelf//Trudy In-ta geologii i geofiziki SO AN SSSR. Otv. red. akad. A. A. Trofimuk. – Novosibirsk: Nauka, SO AN SSSR, 1991. – 90 p. (In Russian).

Chemistry of Oil and Gas/А. I. Bogomolov, А. А. Gajle, А. А. Gromov et al. – Moskva: Himiya, 1981. – 359 p. (In Russian).

Shnyukov E. F., Ivannikov А. V., Grigorev А. V. et al. Geological Studies in 44th trip of SV “Academician Vernadsky” in the Black Sea. – Кiev, 1993. – 75 p. (In Russian).

Shnyukov E. F., Pasynkov А. А., Кleshhenko S. А. et al. Gas tor­ches on the Black Sea bottom. – Кiev, 1999. – 133 p. (In Russian).

Shnyukov E. F., Starostenko V. I., Rusakov O. M., Kutas R. I. The deep nature of the gas torches of the Western part of the Black Sea according to the results of geophysical studies//Geologiya i poleznye iskopaemye Mirovogo okeana. – 2005. – № 1. – P. 70–82. (In Russian).

Опубліковано
2021-04-15
Як цитувати
Багрій, І. Д., Семенюк, В. Г., Локтєв, А. А., Локтєв, В. С., Довбиш, Н. С., & Довбиш, С. М. (2021). Вивчення картувальних ознак передумов формування родовищ вуглеводнів на континентальному схилі Західночорноморської западини. Мінеральні ресурси України, (1), 39-45. https://doi.org/10.31996/mru.2021.1.39-45