Особливості фінансування та організації геологічного вивчення вітчизняних залізорудних родовищ

  • А. В. Балега ННІ “Інститут геології” Київського національного університету ім. Тараса Шевченка https://orcid.org/0000-0003-1485-2493
  • М. М. Курило ННІ “Інститут геології” Київського національного університету ім. Тараса Шевченка https://orcid.org/0000-0002-1411-2754
Ключові слова: стадії геологорозвідувальних робіт, геологічні ризики, ризики гірничого бізнесу, залізні руди, державне фінансування, приріст запасів

Анотація

У статті визначено, що мінерально-сировинна база (МСБ) залізних руд України характеризується інтенсивним використанням, охоплюючи розвідані і попередньо розвідані запаси, більша частина з яких належить до розподіленого фонду надр. Виокремлено та згруповано об’єкти обліку (родовища) відповідно до величини запасів і за ознакою залучення до промислового освоєння. Виділено групи родовищ з установленими обсягами запасів до 100 млн т, 100–500 млн т, 500–1000 млн т і понад1000 млн т. З’ясовано ступінь забезпеченості запасами залізних руд за даними чинних спеціальних дозволів на користування надрами та проектною продуктивністю з видобутку. Виділено групи родовищ, для яких установлені терміни становлять до 30 років, 30–50 років, 50–100 років і понад 100 років експлуатації. Визначено, що фінансування геологорозвідувальних робіт (ГРР) на залізні руди в межах чинної Загальнодержавної програми розвитку МСБ до 2030 року забезпечено тільки державним коштом без урахування недержавного фінансування, водночас видобувають цю групу корисних копалин, відповідно до чинних спеціальних дозволів, лише недержавні компанії. Задля виявлення оптимального розподілу фінансування ГРР за стадіями проведено зіставлення показників фінансування за Програмою до 2030 року з розподілом основних геологічних ризиків і загальних ризиків гірничого бізнесу.

Посилання

Zhykalyak M. World experience of government regulation of mining industry//Derzhava ta rehiony. Ser.: Ekonomika ta pidpryiemnytstvo. – 2013. – № 4. – P. 69–74. (In Ukrainian).

Notice of the promulgation of the draft Law of Ukraine “On Amendments to the Law of Ukraine” On Approval of the National Program for the Development of the Ukrainian Mineral Resources Base for the Period until 2030”. (2017). Retrieved March 7, 2019, from http://www.geo.gov.ua/notice-of-promulgation-of-draft-regulatory-acts/(In Ukrainian).

The National program of development of mineral base of Ukraine for period to 2030 (2011). Retrieved February 2, 2019, from http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/3268-17 (In Ukrainian).

Regulations on the stage of exploration works on solid minerals. (2000). Retrieved February 2, 2019, from https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0124-00. (In Ukrainian).

http://geoinf.kiev.ua/specdozvoli/

http://minerals-ua.info/stan-zapasiv.php

http://www.ukrstat.gov.ua/

Опубліковано
2019-07-10
Як цитувати
Балега, А. В., & Курило, М. М. (2019). Особливості фінансування та організації геологічного вивчення вітчизняних залізорудних родовищ. Мінеральні ресурси України, (2), 34-39. https://doi.org/10.31996/mru.2019.2.34-39

Статті цього автора (авторів), які найбільше читають