Перспективи виявлення промислових концентрацій рідкісних і рідкісноземельних елементів в Олексіївсько-Лисогірському урановорудному районі Інгульського мегаблока Українського щита

Ключові слова: рідкісноземельно-торій-уранова формація в кремній-калієвих метасоматитах, Олексіївсько-Лисогірський урановорудний район, Інгульський мегаблок, Український щит

Анотація

Репрезентовано результати оцінки перспектив виявлення промислових концентрацій рідкісних і рідкісноземельних елементів у межах Олексіївсько-Лисогірського урановорудного району Інгульського мегаблока Українського щита (УЩ). Виявлено загальні закономірності в розміщенні промислових об’єктів рідкіснометалевого та уранового зруденіння в Інгульському мегаблоці УЩ, зумовлені подібними глибинними чинниками рудоутворення. Обґрунтовано комплекс регіональних критеріїв уранового зруденіння рідкісноземельно-торій-уранової формації в кремній-калієвих метасоматитах Олексіївсько-Лисогірського рудного району: геолого-структурних, мінералого-геохімічних, гідрогеологічних. Представлено характерні локальні особливості проявів рідкіснометалевого зруденіння в цьому регіоні. За результатами аналізу геолого-геофізичних матеріалів визначено можливість виявлення в Олексіївсько-Лисогірському урановорудному районі нових уранових і комплексних уран-рідкіснометалевих родовищ з вищими параметрами зруденіння в оптимальних геолого-структурних умовах. Визначено можливість виявлення в межах відомих урановорудних полів проявів уранової мінералізації рангу родовище, рудопрояв цього рудного району, промислових концентрацій рідкісних і рідкісноземельних елементів. Обґрунтовано можливість підвищення цінності відомих родовищ і рудопроявів урану Олексіївсько-Лисогірського урановорудного району внаслідок комплексного використання руд. За ступенем прояву комплексу критеріїв виділено перспективні рудні й потенційно рудні зони для можливого виявлення промислових концентрацій рідкісних металів і рідкісноземельних елементів у межах Олексіївсько-Лисогірського рудного району. Розроблено рекомендації для проведення подальших досліджень в Олексіївсько-Лисогірському урановорудному районі для якісного поліпшення сировинної
бази рідкісних і рідкісноземельних елементів.

Посилання

Metallic and nonmetallic minerals of the Ukraine. Volume 1. Metallic minerals/D. S. Gurskij, K. E. Esipchuk, V. I. Kalinin and dr. – Kiev-Lvov: Izd-vo “Centr Evropy”, 2005. – 785 p. (In Russian).

Kalashnik A. A. Prognostication of major endogenous uranium deposits with take into account to features of the Ukrainian Shield lithosphere structure//Vestnik Voronezhskogo gosudarstvennogo universiteta. Seriya. Geologiya. – 2014. – № 2. – P. 5–12. (Іn Russian).

Kalashnik A. A. Sources of ore components within the Krivoy Roh – Kremenchuh mineragenic zone of the Ukrainian Shield. Article 1. Spatial and geochemical relationship of uranium ore, iron-ore objects and kimberlite (lamproite-) magmatism within the Krivoj Rog – Kremenchug zone//Mineralnі resursy Ukrainy. – 2011. – № 3. – P. 14–23. (In Russian).

Kalashnik A. A. Deep factors of formation of lithium major industrial deposits in rare-metal pegmatites of Shpolyano-Tashlyksky ore region of UkrSh/Article 1. The basic physical and chemical properties of elements of ore paragenesis in rare-metal pegmatites of Shpolyano-Tashlyksky ore region and geochemical characteristics of metasomatites//Mineralni resursy Ukrainy. – 2015. – № 2. – P. 12–21. (In Russian).

Kalashnik A. A. Causes of spatial relationships and monometal of industrial gold and uranium ore formation in Kirovograd ore region of the UkrSh//Zb. naukovykh prats UkrDHRI. – 2015. – № 3. – Р. 88–103. (In Russian).

Tishkin A. I., Strelcov V. A. Peculiarities of uranium behavior in the pegmatite process//Ocherki geohimii otdelnyh elementov. – Moskva: Nauka, 1973. – P. 148–161. (In Russian).

Ginzburg A. I. Genetic types of deposits of rare elements//Razvedka i ohrana nedr. – 1957. – № 6. – Р. 17–23. (In Russian).

Krupennikov V. A. Deposits of areas of tectono-ultrametamorphogenic activation, formed in the process of high-temperature potassium metasomatism and closely related to ultrametamorphism and abyssal granitoid magmatism//Gidrotermalnye mestorozhdenija urana. – Moskva: Izd-vo VIMS, 1978. – P. 85–100. (In Russian).

Bilibinа T. V. Uranium ore formations of the Ukrainian and Aldan shields and the issues of forecasting uranium mineralization. – Moskva: Izd-vo VIMS, 1977. – 365 р. (In Russian).

Kuzmin A. V. Mineralization in silicon-potassium metasomatites - an active reserve of the uranium mineral base of Ukraine: Abstracts of the reports of the scienti.

Опубліковано
2019-10-16
Як цитувати
Калашник, Г. А. (2019). Перспективи виявлення промислових концентрацій рідкісних і рідкісноземельних елементів в Олексіївсько-Лисогірському урановорудному районі Інгульського мегаблока Українського щита. Мінеральні ресурси України, (3), 3-10. https://doi.org/10.31996/mru.2019.3.3-10

Статті цього автора (авторів), які найбільше читають