Моделювання тектонічної ситуації і прогнозування просторового розподілу покладів вуглеводнів у Середньокуринській западині (на прикладі Гянджинського нафтогазоносного району)

  • А. І. Худузаде Виробниче об’єднання “Азнафта”, SOCAR
  • Ш. Х. Ахундов Науково-дослідний і проєктний інститут нафти і газу (НДПІнафтогаз), SOCAR
  • С. В. Шабанова Науково-дослідний і проєктний інститут нафти і газу (НДПІнафтогаз), SOCAR
  • Т. М. Імамалілі Інститут геології і геофізики НАН Азербайджану
  • О. Ш. Ісмайлов Виробниче об’єднання “Азнафта”, SOCAR
Ключові слова: палеореконструкції, моделювання структурних поверхонь, ізопахічний трикутник, модель нафтоутворення, сумарний імпульс тепла (СІТ), тектонічно екрановані поклади

Анотація

Стаття продовжує цикл публікацій, присвячених прогнозуванню нафтогазоносності Середньокуринської западини. Систематизація та аналіз великого фактичного матеріалу засвідчує, що ефективність пошуково-розвідувальних робіт на нафту й газ залежить від справедливості й правильності наукових уявлень щодо походження й закономірності локалізації вуглеводнів. Визначені неоднорідності будови осадових басейнів і нерівномірність розміщення в них нафтогазових покладів дає змогу робити прогнозну оцінку територій з огляду на історико-геологічні методи і синтезний аналіз критеріїв оцінки перспектив нафтогазоносності. Ці методи ґрунтуються на фундаментальних дослідженнях у геології, найважливішими з яких є структурно-тектонічний аналіз і генезис нафтогазоносних структур, вивчення геолого-геохімічних чинників в імітаційній моделі “рівномірне безперервне опускання” – РІБЕО, дослідження стадійності перетворення органічних речовин у катагенетичному процесі і виділення головної зони нафтогазоутворення (ГЗН і ГЗГ), прогнозування зон колекторів і покришок, вивчення розчинених у воді органічних речовин та інших гідрогеологічних чинників, сприятливих для формування, збереження покладів нафти й газу. Аналіз історії геологічного розвитку є першим етапом досліджень під час оцінювання перспектив нафтогазоносності регіону. У статті на підставі результатів сейсморозвідувальних досліджень виконано палеотектонічні реконструкції для північно-західної зони Гянджинського нафтогазоносного району (НГР), які ілюструють карти сумарних потужностей, зображені у вигляді ізопахічного трикутника, палеотектонічні профілі і графіки величини прогинання. Моделювання структурних поверхонь дало змогу визначити хід розвитку не тільки окремих структур, а й зазначити нові особливості у формуванні хроностратиграфічних поверхонь, дало змогу судити про тектонічний режим басейну осадонакопичення, обґрунтувати механізм формування в осадовому чохлі Середньокуринської западини як плікатівних дислокацій, так і розривних порушень і приурочених до них зон нафтогазонакопичення. Проведене дослідження можна розглядати як позитивний аргумент під час вибору місцезнаходження пошукової свердловини.

Посилання

Aliev Azhdar. The internal depressions of Azerbaijan and the assessment of their prospects for oil and gas. – Baku: Nafta-Press, 2003. – 319 p. (In Russian).

Ahmedbejli F. S., Ismail-zade A. D., Kengerli T. N. Geodynamics of the East Caucasus in the Alpine tectonic-magmatic cycle (Azerbaijan)// Trudy In-ta geologii NAN Azerbajdzhana. – Baku: Nafta-Press, 2002. – № 30. – C. 36–47. (In Russian).

Akhundov Sh. H. Prospects for the search for complex hydrocarbon deposits (HC) in the Kurinsky Depression//Nauchnye trudy Nauc h- nogo issledovatelskogo proektnogo instituta “Neftegaz”. – 2011. – № 3. – P. 20–23. (In Russian).

Babazade B. K. Classification of deposits and oil and gas fields of Azerbaijan and rational methods for their exploration. – Moskva: Nedra, 1964. – 304 p. (In Russian).

Vysockij I. V. Formation of oil fields in folded areas. – Moskva: Nedra, 1971. – 392 p. (In Russian).

Gavrilov V. P. The effect of faults on the formation of oil and gas accumulation zones. – Moskva: Nedra, 1975. – 272 p. (In Russian).

Haj?zadeh F. M. Geological structure and oil and gas potential of the Srednekurinsky depression of Azerbaijan. – Baku: Adilogly, 2003. – 380 p. (In Azerbaijan).

Kabyshev B. P. Paleotectonic studies and oil and gas potential in aulacogenic areas. – Leningrad: Nedra, 1987. – 191 p. (In Russian).

Kerimov V. Yu. Searches and exploration of oil and gas deposits in stratigraphic and lithological traps. – Moskva: Nedra, 1987. – 207 p. (In Russian).

Kocharli Sh. S. Problematic issues of oil and gas geology of Azerbaijan. – Baku: Ganun, 2015. – 280 p. (In Russian).

Lopatin N. V. The formation of fossil fuels. – Moskva: Nedra, 1983. – 191 p. (In Russian).

Mamedov A. V. Geological structure of the Srednekurinsky depression. – Baku: Izd-vo “Jelm”, 1973. – 194 p. (In Russian).

Mashkovich K. A. Methods of paleotectonic studies in the practice of oil and gas exploration. – Moskva: Izd-vo “Nedra”, 1970. – 152 p. (In Russian).

Rahmanov R. R. Patterns of formation and distribution of oil and gas deposits in the Mesozoic Cenozoic deposits of the Yevlakh-Agjabadi deflection. – Baku: Teknur, 2007. – 192 p. (In Russian).

Rzaev M. A., Mustafaev Sh. A. Historical and geological methods for predicting the prospects of oil and gas potential of local traps// Sb. nauchn. tr. Geologija i razrabotka neftjanyh i gazovyh mestorozhdenij Azerbajdzhana. – AzNIPIneft, 1988. – P. 36–43. (In Russian).

Rustamov R. I., Akhundov Sh. H., Rustamova H. R. Geothermal field of deep-seated complexes of deposits of the Kurinsky Depression// Nauchno-tehnicheskij vestnik. Karotazhnik. – Tver, 2013. – № 7 (229). – P. 57–63. (In Russian).

Sejful-Muljukov R. B. Paleotectonic factors of oil and gas formation and oil and gas accumulation. – Moskva: Izd-vo “Nauka”, 1983. – 272 p. (In Russian).

Sorohtin O. G., Ushakov S. A. Earth Development: A Textbook. – Moskva: Izd-vo MGU, 2002. – 560 p. (In Russian).

Hain V. E. Regional tectonics. Fundamentals of geotectonics. – Moskva: Nedra, 1971. – 548 p. (In Russian).

Yanshin A. L., Gareckij R. G. Methods of studying tectonic structures. – Moskva: Izd-vo AN SSSR, 1960. – Iss. 1.

International chronostratigraphic chart. – 2017/02 www.stratigraphy.org.

Rustamov R. I., Akhundov Sh. Kh. Concerning Potential Discovery of Hydrocarbons Entrapped in Low-Permeable Eocene Reser voirs, Mid Kur River Trough, Azerbaijan//Azerbaijan Oil Industry. – 2009. – № 1. – P. 38–41.

Опубліковано
2019-12-30
Як цитувати
Худузаде, А. І., Ахундов, Ш. Х., Шабанова, С. В., Імамалілі, Т. М., & Ісмайлов, О. Ш. (2019). Моделювання тектонічної ситуації і прогнозування просторового розподілу покладів вуглеводнів у Середньокуринській западині (на прикладі Гянджинського нафтогазоносного району). Мінеральні ресурси України, (4), 38-44. https://doi.org/10.31996/mru.2019.4.38-44