Літолого-петрофізичні особливості низькоомних колекторів Прилуцького нафтового родовища

  • В. М. Курганський ННІ “Інститут геології” Київського національного університету ім. Тараса Шевченка
  • К. О. Ручко ННІ “Інститут геології” Київського національного університету ім. Тараса Шевченка http://orcid.org/0000-0001-7752-4310
Ключові слова: виділення літолого-петрофізичних особливостей низькоомних пластів-колекторів

Анотація

Предметом дослідження є визначення причин низького електричного опору продуктивних пластів-колекторів. А саме вплив мінералізації пластових вод і глинистого матеріалу (глауконіту та монтморилоніту) на питомий електричний опір, а також збільшення провідності в разі збільшення поліміктовості складу колектора та інші. Об’єктом дослідження є колектори з низьким електричним опором, з яких за даними випробувань було отримано припливи нафти, на прикладі теригенних відкладів в Дніпровсько-Донецькій западині, а саме Прилуцького нафтового родовища. Метою дослідження є виділення літолого-петрофізичних особливостей низькоомних пластів-колекторів. Методика дослідження полягає в зборі, обробці та інтерпретації даних геофізичних досліджень свердловин за допомогою системи “Геопошук”. Комплексна інтерпретація методів БКЗ-СК-БМК, а також ГК і НГК підвищує точність та однозначність оцінки опору пластів і зон проникнення. Переінтерпретація електричних методів у комплексі з імпульсним нейтрон-нейтронним каротажем (ІННК) сприяє виділенню продуктивних колекторів з низьким електричним опором. Під час визначення характеру насичення і складу пластових флюїдів за ГДС у продуктивних відкладах Дніпровсько-Донецької западини геологи часто стикаються з проявом аномально низьких питомих опорів, що призводить до некоректного визначення ступеня насичення і нафтонасичених потужностей. Під час визначення характеру їх насичення за геофізичним дослідженням свердловин вони інтерпретуються як водонасичені, але під час випробувальних робіт виявлено чимало прикладів, коли з таких низькоомних пластів отримані припливи безводної нафти. Результатом роботи є визначення причин низького опору в продуктивних пластах-колекторах за аналізом досліджень керна, а також запропонований метод за яким можна визначити характер насичення порід-колекторів.

Посилання

Afanasev S. V., Ter-Stepanov V. V. Results of the study of the adsorption deformation of terrigenous rocks on the example of polymictic sandstones Cretaceous of Western Siberia//Karotazhnik. – Tver, 2007. – № 11. – P. 64–77. (In Russian).

Vendelshteyn B. Yu., Pospelov V. V. The role of the mineral composition and adsorption capacity polymict sandstone and siltstone in the formation of their physical properties. Petrophysics and geophysics. – Moskva: Nedra, 1980. – P. 21–32. (In Russian).

Vendelshteyn B. Yu., Rezvanov R. A. Geophysical methods of determining the parameters of oil and gas reservoirs (when calculating reserves and reservoir engineering). – Moskva: Nedra, 1978. – 318 р. (In Russian).

Hunovska O. M., Lіzun S. O., Chepіl P. M. Low-resistivity reservoirs, the conditions of their formation, the selection criteria and the nature of distribution in terms of carbon of the Dnieper-Donets basin//Oil and gas. – 2004. – Р. 89–90. (In Ukrainian).

Ellanskiy M. M. Enhance the information borne geological and geophysical methods for the study of oil and gas in their prospecting. – Moskva, 2004. (In Russian).

Ezhova A. V. Determination of the nature of the saturation of low-resistance collector on the example of Tomsk region oil fields//Geo­logy, geophysics and development of oil and gas fields. – 2007. – № 12. – Р. 11–13. (In Russian).

Zavorotko Yu .M. Physical basis of geophysical methods for wells. – Kyiv: UkrDHRI, 2010. – 288 p. (In Ukrainian).

Zaripov O. G., Sonich V. P. The influence of lithology reservoir rocks on electrical resistivity formations//Geology and exploration. – 2001. – № 9. – P. 18–21. (In Russian).

Izotova T. S., Push A. O., Ryabchun S. D. Restoration of conditions of sedimentation logging data and the core//New data on the methods and technologies of exploration for oil and gas in Ukraine. – Kyiv: Publisher UkrDHRI, 1993. – Р. 41–50. (In Russian).

Kantor S. A., Kozhevnikov D. A., Polyachenko A. L., Shimele­vich Yu. S. Theory of neutron research methods wells. – Moskva: Nedra, 1985. – 224 p. (In Russian).

Kozhevnikov D. A. Neutron characteristics of rocks and their use in oilfield geology. Second edition, revised. – Moskva: Nedra, 1982. – 221 р. (In Russian).

Kosachenko V., Burmanova S. ta іn. Report on research on “Improvement of computer techniques and technologies for processing and interpretation of materials helohichnoyi well logging in oil and gas wells. – Kyiv: UkrDHRI, 2011. – 332 p. (In Ukrainian).

Kosachenko V. D., Burmanova S. N., Kvіtchenko T. M. Bold cuts in oil wells productive reservoirs with low electrical resistance. – Kyiv: UkrDHRI, 2010. – Р. 21–33. (In Ukrainian).

Kulіnkovich A. Ye., Krasnozhon M. D., Aleksashenko O. A., Knіshman O. Sh. Technology of temporal sensing in method of pulse logging. Theoretical and applied problems of petroleum geophysics. – Kyiv: UkrDHRI, 2001. – P. 120–137. (In Ukrainian).

Nikiforova O. G. Evaluation of resistivity and saturation character of low-resistance terrigenous reservoirs by logging data//Geophysics. – 2008. – № 1. – P. 22–24. (In Russian).

Polyachenko A. L., Polyachenko L. B., Babkin I. V., Maleev A. N. Determination of gas-bearing reservoirs according to two-probe pulsed neutron logging in a multi-column and variable shale wells//Scientific and technical journal “Karotazhnik”. – Tver, 2014. – № 4. – Р. 31–44. (In Russian).

Fedorishin D. D., Fedorishin S. D., Starostіn A. V., Koval Ya. M. The causes of low resistance reservoirs and evaluation of the nature of saturation in conditions oil and gas deposits in Ukraine//Exploration and development of oil and gas fields. – 2006. – № 3. – Р. 35–40. (In Russian).

Worthington Paul F. Recognition and evaluation of low-resistivity pay Petroleum Geoscience EAGE. – February, 2000. – Vol. 6. – No 1. – Р. 77–92.

Опубліковано
2014-12-25
Як цитувати
Курганський, В. М., & Ручко, К. О. (2014). Літолого-петрофізичні особливості низькоомних колекторів Прилуцького нафтового родовища. Мінеральні ресурси України, (4), 20-25. вилучено із https://mru-journal.com.ua/index.php/mru/article/view/53