Методичні аспекти застосування PRMS-SPE до геолого-економічної оцінки запасів нафти й газу в Україні

  • Г. І. Рудько Державна комісія України по запасах корисних копалин https://orcid.org/0000-0001-7752-4310
  • І. Р. Михайлів Івано-Франківський національний технічний університет нафти і газу
Ключові слова: підрахунок запасів, класифікація, надрокористування, економічна ефективність

Анотація

Наведено історію становлення та детальну характеристику PRMS-SPE як однієї з провідних міжнародних систем оцінювання запасів і ресурсів вуглеводнів. Керівні принципи цієї системи класифікації стосуються рідких, газоподібних і твердих вуглеводнів, орієнтовані на реальні проекти та використовуються як для традиційних, так і нетрадиційних ресурсів. Категорії і класи ресурсів вуглеводнів у системі PRMS-SPE вирізняються за ступенем вивченості покладів (достовірності), очікуваним економічним ефектом від їхнього освоєння та станом наявних свердловин, тож зважають не лише на ймовірність того, що вуглеводні фізично є в геологічній структурі, але й економічну ефективність вилучення їхніх запасів. Установлено, що Національна класифікація України та PRMS-SPE дуже споріднені за основними принципами і підходами до виділення категорій і груп запасів/ресурсів нафти й газу, а алгоритм зіставлення, який розробили автори, можна використовувати під час розроблення та дальшої апробації нормативно-методичних матеріалів з гармонізації класифікацій.

Посилання

Rudko G. І., Netskyi О. V., Nazarenko M. V., Khomenko S. А. National and international systems of minerals supplies and resources classification: the state and prospects of harmonization: monograph/G. І. Rudko, О. V. Netskyi, М. V. Nazarenko, S. А. Khomenko. – Kyiv – Chernivtsi: Bukrek, 2012. – 240 p. (In Ukrainian).

https://www.spe.org/industry/docs/Guidelines-Evaluation-Reserves-Resources-2001.pdf

http://www.spe.org/industry/petroleum-resources-classification-system-definitions.php

http://www.spe.org/industry/docs/Reserves_Audit_Standards_2007.pdf

http://www.spe.org/industry/docs/Russian_PRMS_2007.pdf

http://rca.spe.org/files/3814/0834/5934/PRMS_Guidelines_Nov2011.pdf

Instruction from application of Classification of bosom state fund minerals supplies and resources to the gelogicaly-economical study of perspective areas resources and oil and gas deposits supplies, SCS Order of Ukraine № 46, 10.07.1998. (In Ukrainian).

Опубліковано
2018-12-28
Як цитувати
Рудько, Г. І., & Михайлів, І. Р. (2018). Методичні аспекти застосування PRMS-SPE до геолого-економічної оцінки запасів нафти й газу в Україні. Мінеральні ресурси України, (4), 37-44. https://doi.org/10.31996/mru.2018.4.37-44

Статті цього автора (авторів), які найбільше читають

1 2 > >>