Геологічне довивчення раніше закартованих площ та створення Держгеолкарти масштабу 1:200 000 – важливий етап геологічного вивчення надр території України (здобутки і проблеми)

Ключові слова: Україна, геологічне довивчення площ, Держгеол- карта-200, науково-методичне забезпечення, фінансування робіт

Анотація

У статті висвітлено сучасний стан і проблеми стрижневого напряму робіт з регіонального геологічного вивчення території України – геологічного довивчення раніше закартованих площ і створення Держгеолкарти масштабу 1:200 000. Аналіз виданих Держгеолкарт нового покоління засвідчує, що, порівнюючи з першим поколінням таких карт (1958–1974 рр.), вони відрізняються набагато більшою інформативністю та науковою обґрунтованістю і є базовою геологічною основою для планування та проведення майже всіх видів гео­логорозвідувальних, інженерно-геологічних, еколого-геологічних, гідрогеологічних і гірничо-геологічних робіт. Акцентовано увагу на фундаментальних основах науково-методичного забезпечення робіт, що постійно розвиваються, оновлюються та поєднують стратиграфічну, тектонічну, геофізичну, петролого-петрографічну, лабораторно-аналітичну та геоінформаційну бази. Показано, що через постійне зменшення фінансування робіт з державного бюджету сучасний стан регіональних геологічних досліджень в Україні є критичним.

Посилання

Bobrov О. B. Tactical and strategic principles of scientific support of geological exploration works in the study direction of solid mine­rals//Zbirnyk naukovykh prats UkrDHRI. – 2007. – № 2. – P. 22–28. (In Ukrainian).

Burdje А. I., Putincev V. К., Strelnikov S. I. Geological exploration – the 90’s and the prospects//Sovetskaja geologija. – 1992. – № 2. – P. 67–73. (In Russian).

Veklych Yu. М. The experience of creating a geological map of the Quaternary deposits on the basis of computer technologies//Regional geological researches in Ukraine and the issue of creation of State Geological Map-200. Abstracts of the I Scientific and Production Meeting of Geologists (September 17–22, Gurzuf city). – Кyiv, 2001. – P. 23–24. (In Ukrainian).

Velikanov V. Ya., Коnstantynenko L. I. About the experience of the practical use of the Stratigraphic Code of Ukraine//Mineralni resursy Ukrainy. – 2001. – № 3. – P. 23–24. (In Ukrainian).

Velikanov V. А., Gejchenko M. V. The primary tasks of scienti­fic and methodological support for the work on the creation of Gosgeolkarty-200//Mineralni resursy Ukrainy. – 2001. – № 4. – P. 24–28. (In Russian).

Heichenko M. V. Current state and problems of regional geological research in Ukraine//Mineralni resursy Ukrainy. – 2012. – № 2. – P. 3–7. (In Ukrainian).

Geological Survey of Ukraine – 100 years. An anniversary fact book/Head. ed. S. V. Goshovskyi. – Кyiv: Ukrainian State Geological Exploration Institute, 2018. – 328 p. (In Ukrainian).

Hozhyk P. F., Маslun N. V. In the National Stratigraphic Committee of Ukraine//Heol. zhurn. – 2015. – № 2. – P. 103–104. (In Ukrainian).

Drannyk А. S., Коstenко М. М., Yesypchuк К. Yu. та ін. Geological and structural zoning of the Ukrainian shield to clarify the stratigraphic correlation of the Precambrian formations//Mineralni resursy Ukrainy. – 2003. – № 1. – P. 26–29. (In Ukrainian).

Law of Ukraine “Approval of the National Program for the Development of the Mineral Resources of Ukraine until 2030” № 4731-VI from 17.05.2012. (In Ukrainian).

Yentin V. А. Criteria for the probability of geological and geophysical mapping on the USSR//Regional geological researches in Ukraine and the issue of creation of the State Geological Map-200. Abstracts of the Scientific conference reports of geologists (September 17–22, Hurzuf city). – Кyiv, 2001. – P. 48–49. (In Ukrainian).

Кalinin V. І., Velikanov V. Ya., Parfeniuk V. О. Regarding the stratigraphic base of the State Geological Map-200//Mineralni resursy Ukrainy. – 1998. – № 4. – P. 28–29. (In Ukrainian).

Кyryliuк V. P. About zoning and the so-called “seam zone” of the basement of the Ukrainian shield (in relation to some recent decisions of the Precambrian section of the NSC of Ukraine//Mineralni resursy Ukrainy. – 2004. – № 4. – P. 27–32. (In Ukrainian).

Коstеnко М. М., Drannyk А. S., Shutenко L. М. Analysis of the study results of the Precambrian US, reflected in the materials of the GZR and State Geological Map-200//Geology and issues of creation of geological maps and study of the Precambrian formations of the Ukrainian Shield. Materials of IV scientific conference of geologists of Ukraine (October 8–12, 2007, Kryvyi Rih). – Dnipropetrovsk, 2007. – P. 11–13. (In Ukrainian).

Коstenко М. М. Proposals for improvement of the correlation chronostratigraphic scheme of the early Precambrian of the Ukrainian Shield//Mineralni resursy Ukrainy. – 2016. – № 1. – P. 8–15. (In Ukrainian).

Коstenko М. М. Geotectonic zoning of the Ukrainian shield as the only basis of tectonic, stratigraphic and other constructions//Zbirnyk naukovykh prats UkrDHRI. – 2016. – № 3. – P. 144–163. (In Ukrainian).

Stratigraphic correlation diagram of Precambrian of Ukrainian Shield. Explanatory note. – Kyiv: UkrDHRI, NSK Ukrainy. – 2004. – 30 p. (In Ukrainian).

Round Table. Regional geological researches – a prerequisite for the functioning of civilized States//Mineralni resursy Ukrainy. – 2012. – № 2. – P. 7–8. (In Ukrainian).

Mormul D. D., Heichenko M. V. State Geological Map of Ukraine. The state of works and problems//Mineralni resursy Ukrainy. – 2009. – № 2. – P. 4–7. (In Ukrainian).

Organization and conducting of geological research of previously studied areas 1:200 000, creation and preparation for the publication of the State Geological Map of Ukraine at a scale of 1:200 000. Instruction/Vidp. red. М. І. Lebid. – Кyiv, 1999. – 296 p. (In Ukrainian).

Petrographic Code of Ukraine/Vidp. red. І. B. Shcherbakov. – Кyiv, 1999. – 81 p. (In Ukrainian).

Stratigraphic Code of Ukraine/Vidp. red. Yu. V. Teslenko. – Кyiv, 1997. – 39 p. (In Ukrainian).

Stratigraphic Code of Ukraine/Vidp. red. P. F. Hozhyk. – 2-e vyd. – Kyiv, 2012. – 66 p. (In Ukrainian).

Stratigraphic schemes of Precambrian and Phanerozoic formations of Ukraine for the new generation geological maps of the State Geology Committee of Ukraine. – Kyiv, 1993. (In Russian).

Stratigraphy of the Upper Proterozoic and Phanerozoic of Ukraine Kyiv: In 2 vol. Vol. 1: Stratigraphy of the Upper Proterozoic, Paleozoic, and Mesozoic of Ukraine/Holov. red. P. F. Hozhyk. – Кyiv: IHN NAN Ukrainy, Lohos, 2013. – 638 p. (In Ukrainian).

Tectonic map of Ukraine. Scale 1:1 000 000. Explanatory note. Part 1/S. S. Кruhlov, Yu. О. Arsirii, V. Ya. Velikanov ta in. – Кyiv: UkrDHRI, 2007. – 96 p. (In Ukrainian).

Shevchenko О. М., Heichenko M. V. Implementation of geoinformation technologies in traditional geological cartography//Zbirnyk naukovykh prats UkrDHRI. – 2012. – № 2. – P. 31–35. (In Ukrainian).

Shherbak N. P., Bartnickij E. N. The reference isotope dates of geological processes and the stratigraphic scheme of the Precambrian of the Ukrainian Shield//Geohimija i rudoobrazovanie. – 1995. – Iss. 21. – P. 3–24. (In Russian).

Shherbak N. P., Lesnaja I. M., Ponomarenko A. N. About two age stages of the charnockitoids formation of the Dniester-Bug block of the Ukrainian Shield//Mineral. zhurn. – 2005. – 27, № 3. – P. 13–23. (In Russian).

Опубліковано
2018-09-28
Як цитувати
Костенко, М. М. (2018). Геологічне довивчення раніше закартованих площ та створення Держгеолкарти масштабу 1:200 000 – важливий етап геологічного вивчення надр території України (здобутки і проблеми). Мінеральні ресурси України, (3), 3-12. https://doi.org/10.31996/mru.2018.3.3-12

Статті цього автора (авторів), які найбільше читають

1 2 > >>