(1)
Рудько, Г. І.; Ісатаєва, Ф. М.; Портнов, В. С. Геолого-економічна оцінка родовищ рудних корисних копалин на основі РК ООН 2009 (на прикладі Кусмуринського родовища міді в Республіці Казахстан). МРУ 2019, 40-45.