Рудько, Г. І., Ісатаєва, Ф. М., & Портнов, В. С. (2019). Геолого-економічна оцінка родовищ рудних корисних копалин на основі РК ООН 2009 (на прикладі Кусмуринського родовища міді в Республіці Казахстан). Мінеральні ресурси України, (2), 40-45. https://doi.org/10.31996/mru.2019.2.40-45