[1]
Г. І. Рудько, Ф. М. Ісатаєва, і В. С. Портнов, «Геолого-економічна оцінка родовищ рудних корисних копалин на основі РК ООН 2009 (на прикладі Кусмуринського родовища міді в Республіці Казахстан)», МРУ, вип. 2, с. 40-45, Лип 2019.