Рудько, Г. І., Ф. М. Ісатаєва, і В. С. Портнов. «Геолого-економічна оцінка родовищ рудних корисних копалин на основі РК ООН 2009 (на прикладі Кусмуринського родовища міді в Республіці Казахстан)». Мінеральні ресурси України, вип. 2, Липень 2019, с. 40-45, doi:10.31996/mru.2019.2.40-45.