Авторські права та ліцензування

Ліцензійні умови: автори зберігають собі авторське право, а також надають журналу право публікувати оригінальні наукові статті, що містять результати експериментальних та теоретичних досліджень і не перебувають на розгляді для опублікування в інших виданнях.

Твори авторів поширюють на умовах ліцензії Creative Commons Attribution International CC-BY-SA, яка дає змогу використовувати матеріали досліджень іншим особам з обов’язковим підтвердженням авторства оригінального твору та першої публікації в журналі “Мінеральні ресурси України”.

Автор надає редакції журналу право використовувати твір для опублікування його в журналі “Мінеральні ресурси України”, розміщення електронної версії на web-сайті видання й у мережі Інтернет, що дає змогу заносити статтю до наукометричних баз даних, електронних бібліотек, репозитаріїв з відкритим доступом тощо.

Якщо подану на розгляд статтю автора (авторів) прийнято до опублікування, автор (автори) підписують авторський договір на використання твору (передачу авторських прав) (завантажити договір).

Автор заявляє, що:

  • він є автором (співавтором) твору, гарантує, що надані матеріали повністю оригінальні та вірогідні;
  • авторські права на цей твір не передано іншому видавцю;
  • цей твір не було раніше опубліковано й не буде опубліковано в будь-якому іншому виданні до публікації його у журналі “Мінеральні ресурси України”;
  • він не порушив прав інтелектуальної власності інших осіб.

Якщо у творі наведено матеріали інших осіб, за винятком випадків цитування в обсязі, виправданому науковим, інформаційним або критичним характером твору, використання таких матеріалів автор здійснює з дотримання норм законодавства.

Автор відповідає перед третіми особами, що заявили свої права на твір, відшкодовує видавцю всі витрати, спричинені позовами третіх осіб про порушення авторських та інших прав на твір.

У разі, якщо автор знаходить помилки в статті, як під час розгляду в редакції, так і після опублікування, він має якнайшвидше повідомити про це редакцію.

Автор зберігає собі право отримати копії твору, використовувати оригінальні ілюстративні матеріали та тексти повністю або частково у своїх дальших працях, доповідях на конференціях, під час лекцій та інших публічних виступів; вільно розповсюджувати електронні копії твору як на території України, так і за її межами, за умови збереження посилання на першу його публікацію в журналі “Мінеральні ресурси України” або гіперпосилання на електронну копію на офіційному web-сайті журналу.