Редакційна політика

В журналі “Мінеральні ресурси України” друкуються статті, що містять матеріали про наукові дослідження, сучасні технічні та методичні розробки питання геоекології та економіки у сферах геологічного вивчення надр. На сторінках видання висвітлюється тактико-стратегічні засади державної мінерально-сировинної політики, матеріали конференцій, публікуються ювілейні статті про відомих вчених.

При розгляді статей редакційна колегія керується виключно їх науковою новизною, теоретичною цінністю та практичним внеском у розвиток мінерально-сировинної бази держави.

Основні принципи відбору статей – об’єктивність та неупередженість, високі вимоги до якості наукових досліджень.

Редакція журналу практикує обов’язкове рецензування статей, дотримується колегіальності у прийнятті рішень щодо публікації статей, дбає про збереження авторських та суміжних прав, засуджує плагіат.

Журнал “Мінеральні ресурси України” з метою вільного поширення наукової інформації та обміну знанням задля суспільного прогресу, підтримує ініціативи відкритого доступу до опублікованого матеріалу.

Графік виходу журналу контролюється головним редактором журналу.