Архіви

 • Мінеральні ресурси України
  № 1 (2022)
  • Колонка головного редактора
  • Лейкогранулітова формація і зеленолевадівська світа побузького гранулітового комплексу (західна частина Українського щита). Стаття 2. Супутні й накладені явища, ізотопні датування та вік
  • Літолого-стратиграфічна характеристика верхньокрейдяних та еоценових відкладів Середньокуринської западини (Азербайджан)
  • Наукове обґрунтування просторового розподілу аномальних проявів водню для вирішення енергетичних та екологічних проблем
  • Дослідження впливу тривалості сайклінг-процесу на коефіцієнт конденсатовилучення виснажених газоконденсатних родовищ
  • Піднасувні підняття в карпатському регіоні та перспективи їхньої нафтогазоносності
  • Оцінення і прогнозування змін екологічного стану підземної і поверхневої гідросфери Донбасу на етапі постмайнінгу
 • Мінеральні ресурси України
  № 4 (2021)
  • Колонка головного редактора
  • Сучасний підхід до надрокористування. Кредо, за яким працює Держгеослужба
  • Пошуки родовищ рідкісних металів у Східноукраїнській пегматитовій області – важливий складник геологорозвідувальних робіт в Україні
  • Індекси доступності критичної мінеральної сировини для “зеленої” енергетики
  • Лейкогранулітова формація і зеленолевадівська світа побузького гранулітового комплексу (західна частина Українського щита). Стаття 1. Загальні відомості, склад, будова, стратиграфічне положення
  • Дослідження впливу параметрів роботи електровідцентрових насосів на продуктивність обводнених газових свердловин
  • Науково-методичні і нормативні чинники актуалізації результатів геолого-економічних оцінок родовищ корисних копалин
  • Моделювання тампонажного каменю на цементно-зольній основі
  • Основоположник металогенічної науки (з нагоди 120-річчя Юрія Олександровича Білібіна)
 • Мінеральні ресурси України
  № 3 (2021)
  • Солонянське рудне поле – пріоритетний об’єкт для старту промислового видобутку золота в Україні
  • Про характеристику алмазів з давніх осадових товщ крайових частин платформ
  • Оцінка змін якості підземних вод водоносних горизонтів Дніпровсько-Донецького артезіанського басейну
  • Історичні нариси буріння нафтових і газових свердловин – від проєкту до практики (погляд з минулого в майбутнє)
  • Регулювання процесу обводнення газоконденсатних покладів шляхом циклічного нагнітання діоксиду вуглецю
  • Особливості фацій рифів силурійського віку Волино-Поділля
  • Морфологічні особливості залишково-карбонатних чорноземів на елювії щільних карбонатних порід Малого Полісся
  • Патріарх української геології. До 200-річчя професора К. М. Феофілактова
 • Мінеральні ресурси України
  № 2 (2021)
  • Критична мінеральна сировина та її перспективи в Україні
  • Особливості металогенії уран-золото Юр’ївського ураново­рудного поля Кіровоградського рудного району Українського щита
  • Щодо використання формації давніх кір вивітрювання під час пошуків алмазних родовищ
  • Дослідження ефективності регулювання процесу обводнення газоконденсатних покладів Гадяцького родовища з використанням діоксиду вуглецю
  • Пестициди в підземних водах України і здоров’я
  • Академікові Вадиму Івановичу Лялькові – 90!
  • VII міжнародна науково-практична конференція “Надрокористування в Україні. Перспективи інвестування”
 • Мінеральні ресурси України
  № 1 (2021)
  • Колонка головного редактора
  • Чи готові українські надрокористувачі розмовляти “однією мовою” з міжнародними інвесторами?
  • Перспективи видобутку золота в межах Українського щита (на прикладі Майського родовища золота)
  • Дібровське родовище – типовий представник комплексного TR-U-Th зруденіння Приазовської металогенічної області Українського щита
  • Ідентифікація транскордонних масивів підземних вод (Україна – Білорусь, басейн Дніпра)
  • Вивчення картувальних ознак передумов формування родовищ вуглеводнів на  континентальному схилі Західночорноморської западини
  • Вплив щільності сітки нагнітальних свердловин на регулювання процесу обводнення газоконденсатних покладів шляхом нагнітання діоксиду вуглецю
  • Світлої пам’яті Георгія Григоровича Лютого
 • Мінеральні ресурси України
  № 4 (2020)
  • Колонка головного редактора
  • Результати геолого-геофізичних досліджень на Суботській структурі Інгульського мегаблока Українського щита
  • Карта викопних смол України
  • Найближча перспектива видобутку йоду в Україні
  • Експериментальне моделювання конвекційно-дифузійного масоперенесення в розсолах Домбровського кар’єру (м.Калуш Івано-Франківської області)
  • Вуглеводневий потенціал надр України та головні напрями його освоєння
  • Теоретико-методологічні особливості побудови постійно діючих геолого-технологічних моделей родовищ вуглеводнів
  • Основоположник металогенічної науки. До 125-річчя академіка С.С. Смирнова
  • Світлої пам’яті Василя Леонтійовича Приходька
 • Мінеральні ресурси України
  № 3 (2020)
  • Геологічне вивчення і промислове освоєння родовищ Білозерського залізорудного району
  • Типоморфні особливості алмазівз давніх осадових товщ центральних частин платформ
  • Щодо уточнення хроностратиграфічної схеми Бузько-Росинського мегаблока Українського щита
  • Методологія інформаційного забезпечення дослідженьі робіт з різномасштабного прогнозування нафтогазових родовищ
  • Синергетична природа поведінки нафтогазового пластата її вплив на ефективність розкриття й інтенсифікації припливу
  • Постмайнінг гірничодобувних районів України як новий напрям екологічно безпечного використання мінерально-сировинних ресурсів
  • Дослідження вітринітовогоі фюзинітового вугілля для прогнозування небезпечних геологічних явищ у вугільних пластах
  • Світлої пам’яті Сергія Миколайовича Кулика
 • Мінеральні ресурси України
  № 2 (2020)
  • Перспективи Тимошівсько-Знам’янського потенційного рідкіснометалевого рудного району Інгульського мегаблока Українського щита
  • Поняття критичної мінеральної сировини – інструмент стимулювання розвитку надрокористування в Україні
  • Дослідження основ технології оптимального проєктування раціонального користування родовищами цінних копалин
  • Температурний режим Закарпатського прогину
  • Застосування геофізичних досліджень свердловин під час визначення якісних характеристик вугілля та фізико-механічних властивостей вуглевмісних порід
  • Перспективи нафтогазоносності України на великих глибинах для нарощування вуглеводневого потенціалу України
  • Дослідження межі застосування PVT-моделі “чорної нафти” для моделювання газоконденсатних покладів
  • Дослідження забруднення геологічного середовища авіаційним гасом у районі аеропорту “Бориспіль” з використанням математичного моделювання
  • Світлої пам’яті Анатолія Васильовича Лущика
  • Першовідкривач унікального Кайерканського родовища кам’яного вугілля в Норильському рудному районі. До 125-річчя українського геолога П. І. Савенка
 • Мінеральні ресурси України
  № 1 (2020)
  • Молібденова мінералізація Сергіївського Au-Mo родовища (Середнє Придніпров’я, Український щит)
  • Обґрунтування оптимальних значень бортового вмісту за допомогою 3D-моделювання на прикладі вітчизняних родовищ залізистих кварцитів
  • Сучасні чинники регіональних граничних змін інженерно-геологічних умов України
  • Ще раз про стратиграфічні комплекси та регіональну стратиграфічну схему нижнього докембрію Українського щита Стаття 2. Кореляція комплексів Українського та інших щитів Північної Євразії
  • Ландшафтно-геохімічні умови та закономірності розподілу токсичних елементів на території військового полігону “Олешківські піски”
  • Кільцеві структури Північного Причорномор’я як сліди планетарної катастрофи
  • Обважнені тампонажні матеріали
  • Геофорум – 2020
  • Вітаємо з ювілеєм академіка НАНУ Олександра Юхимовича Лукіна!
  • Інформаційні матеріали Державної служби геології та надр України
 • Мінеральні ресурси України
  № 4 (2019)
  • Розподіл рідкісноземельних елементів у русько-полянських гранітах та акцесорних флюоритах
  • Життя, присвячене геології (з нагоди 70-річчя від дня народження Миколи Михайловича Костенка)
  • Стратиграфія та кореляція розрізів докембрійського фундаменту центральної частини Українського щита
  • Проблема аномально низьких пластових тисків на нафтогазових родовищах України
  • Роль гірничодобувної промисловості в економіці світу та України
  • Аналіз і моделювання гідрогеодинамічної ситуації в районі Стебницького родовища калійних солей
  • Моделювання тектонічної ситуації і прогнозування просторового розподілу покладів вуглеводнів у Середньокуринській западині (на прикладі Гянджинського нафтогазоносного району)
  • Аспекти створення сховища даних (data warehouse) первинної геолого-геофізичної інформації
  • До 100-річчя від дня народження Марка Лейбовича Левенштейна
  • Світлої пам’яті В’ячеслава Якимовича Веліканова
 • Мінеральні ресурси України
  № 3 (2019)
  • Перспективи виявлення промислових концентрацій рідкісних і рідкісноземельних елементів в Олексіївсько-Лисогірському урановорудному районі Інгульського мегаблока Українського щита
  • Уміст германію у вугільних пластах Львівсько-Волинського басейну та Донбасу
  • Синергетика геологічних середовищ та її вплив на ефективність розроблення й пошуку родовищ корисних копалин
  • Особливості алмазів з давніх осадових товщ на територіях впливу кристалічних масивів
  • Показники запасів і видобутку горючих корисних копалин в Україні за період 2013–2018 років з позицій технічного аналізу
  • Ще раз про стратиграфічні комплекси та регіональну стратиграфічну схему нижнього докембрію Українського щита. Cтаття 1. Підстави для введення стратиграфічних комплексів у схему Українського щита
  • Дослідження природного самоочищення підземного середовища, забрудненого нафтопродуктами
 • Мінеральні ресурси України
  № 2 (2019)
  • Сучасні підходи до гідрогеологічного районування України
  • Особливості глинистих мінералів у давніх корах вивітрювання різних порід в алмазоносних регіонах
  • Особливості проведення геологорозвідувальних робіт на сланцевий газ Вoлино-Поділля на регіональній стадії вивчення
  • Газогідрати, газові факели і покмарки в зонах розвитку мулового вулканізму Середземного, Чорного і Каспійського морів
  • Особливості фінансування та організації геологічного вивчення вітчизняних залізорудних родовищ
  • Геолого-економічна оцінка родовищ рудних корисних копалин на основі РК ООН 2009 (на прикладі Кусмуринського родовища міді в Республіці Казахстан)
  • Розроблення екологічних сценаріїв ефективного освоєння цінних родовищ корисних копалин
  • 75 років ННІ “Інститут геології” Київського національного університету імені Тараса Шевченка
 • Мінеральні ресурси України
  № 1 (2019)
  • Ювілей геологічного факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка
  • Учебной дисциплине и научному направлению “Каротаж скважин” – 50 лет в Киевском национальном университете им. Тараса Шевченко
  • Вітаємо із 75-літтям геологічного факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченко
  • Cтан і перспективи сировинної бази урану України
  • Про необхідність упорядкування неосвоєних родовищ питних підземних вод
  • Найдавніші водорості Подолії як каталізатор процесів фосфоритоутворення
  • Оцінка ступеня виснаженості залізорудних родовищ для прогнозування постліквідаційних робіт
  • Основний резерв прискореного ефективного відкриття родовищ нафти й газу в Україні
  • Екологічні наслідки затоплення камери атомного вибуху шахти “Юнком” (Центральний Донбас)
  • Газогідрати – історія відкриття. До 50-річчя відкриття властивості природних газів утворювати поклади в земній корі у твердому газогідратному стані
  • Тектонист Николай Никитович Шаталов (к 70-летию со дня рождения)
 • Мінеральні ресурси України
  № 4 (2018)
  • Дослідження геоекологічного стану прилеглих до балки Щербаківська населених пунктів Дніпропетровської області
  • Пегматити як джерело рідкіснометалево-рідкісноземельного зруденіння в межах Центральної та Західної частин Українського щита
  • Регіональні аспекти розвитку й відтворення вітчизняної мінерально-сировинної бази та способи їхнього фінансового забезпечення
  • Теоретико-емпірична методика прогнозування вуглеводнів у розрізах свердловин з базовим параметром – стисливістю
  • Способи і технології видобутку газу метану з аквальних газогідратних формувань
  • Походження глобальних глибинних розломів та їхнє значення в дегазації Землі
  • Методичні аспекти застосування PRMS-SPE до геолого-економічної оцінки запасів нафти й газу в Україні
  • Методи визначення (обґрунтування) ціни товарної продукції при геолого-економічній оцінці вугільних родовищ
  • Математичні методи пошуку алмазоносних районів і кімберлітових полів на закритих територіях
 • Мінеральні ресурси України
  № 3 (2018)
  • Геологічне довивчення раніше закартованих площ та створення Держгеолкарти масштабу 1:200 000 – важливий етап геологічного вивчення надр території України (здобутки і проблеми)
  • Органіко-геохімічні дослідження горючих сланців Прикаспійсько-Губинського району (Азербайджан)
  • Моделювання гідрогеофільтраційного поля ґрунтових вод у зоні впливу металургійного виробництва
  • Правові особливості розпорядження геологічною інформацією під час геолого-економічної оцінки запасів та ресурсів корисних копалин України
  • Чинники просідання та підтоплення територій вуглевидобутку Червоноградського гірничопромислового району
  • Геологічні умови формування вторинної поруватості і закономірності її розподілу в гірських породах
  • Полегшені тампонажні суміші
  • Пам’яті відомого українського геолога і мудрого керівника Дмитра Сергійовича Гурського
 • Мінеральні ресурси України
  № 2 (2018)
  • Комплексні золото-молібденові родовища та рудопрояви в зеленокам’яних поясах Середнього Придніпров’я Українського щита
  • Перспективи виявлення корінних джерел алмазів у межах Кухотсько-Більської площі
  • Проблемні питання геотектонічного районування фундаменту Українського щита та шляхи їхнього вирішення
  • Принципи створення кореляційної стратиграфічної схеми докембрійських утворень Українського щита потребують кардинальних змін
  • Про передвикидний стан порід і можливі механізми гірничих ударів і раптових викидів
  • Сейсмогеодинамічна активізація нафтогазоносних районів Передкарпатського прогину (Долина, Надвірна, Борислав)
  • Регіональні техногенні зміни еколого-геодинамічних умов розробки залізорудних родовищ Кривбасу
  • Пам’яті видатного українського вченого Миколи Петровича Щербака
 • Мінеральні ресурси України
  № 1 (2018)
  • Історія створення сировинної бази урану України
  • Структурно-морфологічні особливості зруденіння та рудна мінералізація Вербинського рудопрояву молібдену
  • Методи пошуків родовищ алмазів на прикладі Новоград-Волинської площі Українського щита
  • Особливості розподілу важких металів у донних відкладах річок України
  • Статистика розвитку, сучасний стан та перспективи Західного нафтогазоносного регіону України
  • Методика прогнозування теригенних порід-колекторів (на прикладі відкладів серпуховського ярусу Дніпровсько-Донецької западини)
  • Значення геологічних даних під час планування гідророзривів пластів
 • Мінеральні ресурси України
  № 4 (2017)
  • Уран-свинцевий вік за монацитом гранітоїдів гайсинського комплексу (Росинсько-Тікицький мегаблок Українського щита)
  • РКООН запасів і ресурсів корисних копалин як інструмент гармонізації світових класифікацій
  • Про причини самозаймання вугілля
  • Про продуктивність різних типів кімберлітів
  • Роль постседиментаційних процесів в утворенні колекторських властивостей гірських порід
  • Деякі особливості вторинних теригенних колекторів центральної частини Дніпровсько-Донецької западини на великих глибинах
  • Структура та головні складники геолого-економічної оцінки нафтогазоносних ділянок надр
  • Пам’яті Віктора Петровича Лебедя
  • Про особливості освоєння нового напряму геологорозвідувальних робіт у східному регіоні України. Стаття 4. До методики пошуку вуглеводнів у базогенному комплексі
  • IV Міжнародна науково-практична конференція “Надрокористування в Україні. Перспективи інвестування”
 • Мінеральні ресурси України
  № 3 (2017)
  • Основні результати геолого-геофізичних досліджень на Зеленогайській структурі Інгульського мегаблока Українського щита
  • Еволюція уявлень про походження викопних смол
  • Оцінка ризиків освоєння родовищ вугілля на прикладі вітчизняних об’єктів з незначними запасами
  • Геолого-економічна оцінка корисних копалин (aктуальні питання й методичні аспекти)
  • Уран-свинцевий ізотопний вік за цирконом Капітанського масиву (Середнє Побужжя, Український щит)
  • Бібліометричний портрет журналу “Мінеральні ресурси України”
  • Інформаційний складник інвестиційної привабливості об’єктів мінерально-сировинної бази України
  • Критичні зміни екологічного стану надр Донбасу
  • Модифікований тампонажний матеріал зниженої густини
  • Деякі ідеї щодо утворення Землі
  • IV Міжнародний геологічний форум “Актуальні проблеми та перспективи розвитку геології: наука й виробництво”, присвячений 60-річчю УкрДГРІ (“Геофорум-2017”)
 • Мінеральні ресурси України
  № 2 (2017)
  • Кореляція стратонів зеленокам’яних структур Західноприазовської мегаструктури у складі осипенківської серії
  • Проблеми інтерпретації даних вуглерозвідувальних робіт на Донбасі
  • Родовища бурштину України та перспективи їх освоєння
  • Закономірності розподілу й геохімія горючих сланців Азербайджану
  • Особливості алмазів із сучасних розсипів на територіях передбачуваного поширення давніх постачальників продуктивного матеріалу
  • Чинники формування та алгоритми розрахунку техніко-економічних показників експлуатації родовищ підземних вод
  • Радіоекологічна ситуація в місті Кропивницькому – центрі уранодобувної промисловості України
  • Про відновлення роботи Міжвідомчого тектонічного комітету України
  • Видатний геолог-розвідник Павло Іванович Василенко (до 125-річчя від дня народження)
 • MRU 1'2017 Мінеральні ресурси України
  № 1 (2017)
  • Принципи й методи кількісної оцінки перспективних і прогнозних ресурсів твердих корисних копалин
  • Щодо принципів та положень нової редакції Кодексу України про надра
  • Формування ефективного управління техно-геологічними системами в надрокористуванні: реальність і перспективи
  • Хоморська серія Волинського мегаблока Українського щита. Cтаття 2. Літологічні палеореконструкції, петро- і геохімічні особливості та стратиграфічне положення
  • Сурозький золоторудний вузол Приазовського мегаблока Українського щита
  • Селюківська площа – полігон для вивчення карбонатних відкладів візейського ярусу. Стаття 2. Наукові та практичні результати пошукового буріння
  • Про особливості освоєння нового напряму геологорозвідувальних робіт у Східному регіоні України. Стаття 3. Обґрунтування пілотних об’єктів освоєння ресурсного потенціалу базогенного комплексу
  • Просторовий розподіл нафтопродуктів у ґрунтах у зоні впливу залізничного транспорту (на прикладі ділянки Львів-Мостиська)
  • Про значення геомеханіки в нафтогазовій геології та процесах розкриття продуктивних горизонтів
  • Cвітлої пам’яті видатного металогеніста – професора Леоніда Станіславовича Галецького
 • Мінеральні ресурси України
  № 4 (2016)
  • Хоморська серія Волинського мегаблока Українського щита. Стаття 1. Геологія й породний склад
  • Основні типи рудоносних структур України
  • Геологічні умови формування й комплексне освоєння Торчинського апатит-ільменітового родовища
  • Особливості алмазів із сучасних розсипів у зоні поширення високопродуктивних кімберлітових діатрем
  • Нетрадиційні паливно-енергетичні ресурси Азербайджану
  • Про особливості освоєння нового напряму геологорозвідувальних робіт у Східному регіоні України. Стаття 2. Контури глибинної моделі нафтогазоносійності базогенного комплексу
  • Визначення коефіцієнта нафтонасичення низькоомних пластів-колекторів за нейтронними характеристиками середовища на прикладі Дніпровсько-Донецької западини
  • Українські геологічні екскурсії для студентів-геологів Краківської гірничої академії
 • Мінеральні ресурси України
  № 3 (2016)
  • Виснаження ефективних запасів корисних копалин – загроза національній безпеці України
  • Оцінка фізико-механічних властивостей і якості вугільних пластів за даними комплексу геофізичних досліджень свердловин
  • Досвід виконання оцінки експлуатаційних запасів підземних вод у складних гідрогеологічних умовах Вигорлат-Гутинського пасма
  • Селюківська площа – полігон для вивчення карбонатних відкладів візейського ярусу. Стаття 1
  • Про особливості освоєння нового напряму геологорозвідувальних робіт у Східному регіоні України. Стаття 1. Об’єктивні складнощі картування базогенного комплексу
  • Окреслення перспектив використання газогідратів у Чорному морі як критерій пошуку природного газу
  • Освоєння та інтенсифікація припливу вуглеводнів методом миттєвих депресій для розширення межі кондиційності колекторів
  • Ухвала Геологічного форуму “Актуальні проблеми та перспективи розвитку геології: наука й виробництво (Геофорум–2016)”
  • Академік В’ячеслав Михайлович Шестопалов (до 80-річчя від дня народження)
  • Петро Федорович Шпак – видатний міністр і вчений епохи розквіту геології в Україні (до 85-річчя від дня народження)
  • Пам’яті Басана Петра Тихоновича – талановитого організатора й новатора геологорозвідувальних робіт на Донбасі
 • Мінеральні ресурси України
  № 2 (2016)
  • Стан і шляхи реформування державної системи моніторингу підземних вод з урахуванням міжнародного досвіду та вимог водної рамкової директиви Європейського Союзу
  • Закономірності розміщення та сприятливі пошукові критерії й ознаки молібденового зруденіння в межах Устинівського рудоносійного поля. Волинський мегаблок Українського Щита
  • Щодо створення регіональних геолого-геохімічних еталонів геологічних комплексів докембрію Українського Щита
  • Покрово-Киріївський рудоносійний структурний вузол зони зчленування Донбасу з Приазовським мегаблоком Українського Щита
  • Визначення характеру насичення низькоомних колекторів за даними імпульсного нейтрон-нейтронного методу
  • Особливості пошуку вуглеводнів у нижньому нафтогазоносійному комплексі для різних субрегіонів Дніпровсько-Донецького Розсуву. Стаття 3. Особливості пошуку вуглеводнів на плечах Дніпровсько-Донецького розсуву
  • Прогнозування шлейфів соляних штоків з допомогою карт ізопахіт
  • Геніальний тектоніст Едуард Зюсс (до 185-річчя з дня народження)
 • Мінеральні ресурси України
  № 1 (2016)
  • Правовий стан і напрями вдосконалення державної експертизи й оцінки запасів корисних копалин
  • Пропозиції щодо вдосконалення Кореляційної хроностратиграфічної схеми раннього докембрію Українського щита
  • Методичні засади підвищення результативності буріння експлуатаційних свердловин на воду в складних умовах Українського щита
  • Про корінну алмазоносність давніх платформ
  • Унікальні розрізи девону Дніпровсько-Донецької западини. Калайдинецька параметрична свердловина 413. Стаття 2
  • ХХХІХ Генеральна асамблея Асоціації геологічних служб Європи (м. Мадрид, Іспанія, 19–21 жовтня 2015 р.
  • Цикл монографій “Нетрадиційні джерела вуглеводнів України”
  • Професор Лазько Євген Михайлович та його школа докембрію й металогенії (до 100-річчя від дня народження)
1-25 з 30