Архіви - Сторінка 2

 • Мінеральні ресурси України
  № 3 (2015)
  • Изучение месторождений на стадии их эксплуатации (на примере Еристовского месторождения железистых кварцитов)
  • Глубинные факторы формирования крупных промышленных месторождений лития в редкометалльных пегматитах Шполяно-Ташлыкского рудного района Украинского щита. Статья 2. Глубинные факторы формирования пространственно сопряженных крупных промышленных месторождений урана и лития в Ингульском мегаблоке
  • Унікальні розрізи девону Дніпровсько-Донецької западини. Калайдинецька параметрична свердловина 413. Стаття 1
  • Учет риска в ставке дисконтирования при реализации горных проектов освоения месторождений
  • Європейський досвід щодо видобування сланцевого газу
  • Особливості пошуку вуглеводнів у нижньому нафтогазоносному комплексі для різних субрегіонів Дніпровсько-Донецького розсуву. Стаття 2. Нафтогазоперспективні ділянки пошуку родовищ у Роменсько-Охтирському субрегіоні
  • Актуальные вопросы мониторинга породных отвалов угольных шахт и охраны окружающей среды
  • Творец “морской” металлогении (к 85-летию академика Евгения Федоровича Шнюкова)
 • Мінеральні ресурси України
  № 2 (2015)
  • Перспективи української геології – дерегуляція чи сталий розвиток?
  • Перспективи сріблоносності Пержанського рудного поля
  • Глубинные факторы формирования крупных промышленных месторождений лития в редкометалльных пегматитах Шполяно-Ташлыкского рудного района Украинского щита.
   Статья 1. Основные физико-химические свойства элементов парагенезиса руд в редкометалльных пегматитах Шполяно-Ташлыкского рудного района и геохимическая характеристика метасоматитов
  • Особливості пошуку вуглеводнів у нижньому нафтогазоносному комплексі для різних субрегіонів Дніпровсько-Донецького розсуву.
   Стаття 1. Особливості пошуку вуглеводнів у північно-західному субрегіоні
  • Пути повышения эффективности поисков алмазоносных кимберлитов (на примере Сибирской платформы)
  • Минералого-геохимическая характеристика и особенности пространственного распространения диафторированных пород центральной части Украинского щита
  • Металлогенист Леонид Станиславович Галецкий (к 80-летию со дня рождения)
  • Пам’яті Віктора Івановича Трегубенка
 • Мінеральні ресурси України
  № 1 (2015)
  • Деякі питання розвитку геологічної галузі України в умовах євроінтеграції
  • Мониторинг и научное сопровождение промышленной разработки кварцевых песков (на примере Новосёловского месторождения в Харьковской области)
  • Порівняння мінерагенії структурно-речовинних комплексів раннього докембрію Українського щита та щитів західної частини екваторіальної Африки (Ангольський, Майомбе, Касаї)
  • Карбонатитові комплекси центрального та лінійного структурно-морфологічних типів: зіставлення фенітових ореолів на прикладі масивів Альньо (Швеція) та Чернігівського (Україна)
  • Світовий досвід вивчення та використання нетрадиційних вуглеводневих ресурсів
  • К вопросу учета неопределенности и риска в геолого-экономическом анализе и стоимостной оценке месторождений
 • Мінеральні ресурси України
  № 4 (2014)
  • Проблеми надрокористування на прикладі розробки титанових родовищ у межах західної частини Українського щита
  • Мінерально-сировинна база України. Стаття 3. Стан мінерально-сировинної бази неметалічних корисних копалин України та основні напрями геологорозвідувальних робіт
  • Закономерности выветривания силикатных пород различного состава и их прикладное значение
  • Літолого-петрофізичні особливості низькоомних колекторів Прилуцького нафтового родовища
  • О применении рентгенофлуоресцентного анализа для оценки возраста калиевых минералов Rb-Sr методом
  • Cтратегія ПАТ “НАК “Надра України” щодо нарощування видобутку нафти та газу в Україні
  • Сучасний стан вуглеводневої сировинної бази Західного нафтогазоносного регіону України та основні напрями геологорозвідувальних робіт щодо її освоєння
  • Використання підходів з формування оптимального портфеля інвестиційних проектів нафтогазодобувних підприємств
  • ХХХVІІ Генеральна Асамблея Асоціації геологічних служб Європи (м. Берн, Швейцарія, 21–24 жовтня 2014 р.)
26-29 з 29