№ 1 (2015): Мінеральні ресурси України

  • Деякі питання розвитку геологічної галузі України в умовах євроінтеграції
  • Мониторинг и научное сопровождение промышленной разработки кварцевых песков (на примере Новосёловского месторождения в Харьковской области)
  • Порівняння мінерагенії структурно-речовинних комплексів раннього докембрію Українського щита та щитів західної частини екваторіальної Африки (Ангольський, Майомбе, Касаї)
  • Карбонатитові комплекси центрального та лінійного структурно-морфологічних типів: зіставлення фенітових ореолів на прикладі масивів Альньо (Швеція) та Чернігівського (Україна)
  • Світовий досвід вивчення та використання нетрадиційних вуглеводневих ресурсів
  • К вопросу учета неопределенности и риска в геолого-экономическом анализе и стоимостной оценке месторождений
Опубліковано: 2015-03-31

Весь випуск

Статті