№ 2 (2016): Мінеральні ресурси України

  • Стан і шляхи реформування державної системи моніторингу підземних вод з урахуванням міжнародного досвіду та вимог водної рамкової директиви Європейського Союзу
  • Закономірності розміщення та сприятливі пошукові критерії й ознаки молібденового зруденіння в межах Устинівського рудоносійного поля. Волинський мегаблок Українського Щита
  • Щодо створення регіональних геолого-геохімічних еталонів геологічних комплексів докембрію Українського Щита
  • Покрово-Киріївський рудоносійний структурний вузол зони зчленування Донбасу з Приазовським мегаблоком Українського Щита
  • Визначення характеру насичення низькоомних колекторів за даними імпульсного нейтрон-нейтронного методу
  • Особливості пошуку вуглеводнів у нижньому нафтогазоносійному комплексі для різних субрегіонів Дніпровсько-Донецького Розсуву. Стаття 3: Особливості пошуку вуглеводнів на плечах Дніпровсько-Донецького розсуву
  • Прогнозування шлейфів соляних штоків з допомогою карт ізопахіт
Опубліковано: 2018-08-08

Весь випуск

Статті