№ 2 (2018): Мінеральні ресурси України

  • Комплексні золото-молібденові родовища та рудопрояви в зеленокам’яних поясах Середнього Придніпров’я Українського щита
  • Перспективи виявлення корінних джерел алмазів у межах Кухотсько-Більської площі
  • Проблемні питання геотектонічного районування фундаменту Українського щита та шляхи їхнього вирішення
  • Принципи створення кореляційної стратиграфічної схеми докембрійських утворень Українського щита потребують кардинальних змін
  • Про передвикидний стан порід і можливі механізми гірничих ударів і раптових викидів
  • Сейсмогеодинамічна активізація нафтогазоносних районів Передкарпатського прогину (Долина, Надвірна, Борислав)
  • Регіональні техногенні зміни еколого-геодинамічних умов розробки залізорудних родовищ Кривбасу
  • Пам’яті видатного українського вченого Миколи Петровича Щербака
Опубліковано: 2018-07-25

Весь випуск

Статті