№ 2 (2021): Мінеральні ресурси України

  • Критична мінеральна сировина та її перспективи в Україні
  • Особливості металогенії уран-золото Юр’ївського ураново­рудного поля Кіровоградського рудного району Українського щита
  • Щодо використання формації давніх кір вивітрювання під час пошуків алмазних родовищ
  • Дослідження ефективності регулювання процесу обводнення газоконденсатних покладів Гадяцького родовища з використанням діоксиду вуглецю
  • Пестициди в підземних водах України і здоров’я
  • Академікові Вадиму Івановичу Лялькові – 90!
  • VII міжнародна науково-практична конференція “Надрокористування в Україні. Перспективи інвестування”
Опубліковано: 2021-08-23

Весь випуск