№ 3 (2018): Мінеральні ресурси України

  • Геологічне довивчення раніше закартованих площ та створення Держгеолкарти масштабу 1:200 000 – важливий етап геологічного вивчення надр території України (здобутки і проблеми)
  • Органіко-геохімічні дослідження горючих сланців Прикаспійсько-Губинського району (Азербайджан)
  • Моделювання гідрогеофільтраційного поля ґрунтових вод у зоні впливу металургійного виробництва
  • Правові особливості розпорядження геологічною інформацією під час геолого-економічної оцінки запасів та ресурсів корисних копалин України
  • Чинники просідання та підтоплення територій вуглевидобутку Червоноградського гірничопромислового району
  • Геологічні умови формування вторинної поруватості і закономірності її розподілу в гірських породах
  • Полегшені тампонажні суміші
  • Пам’яті відомого українського геолога і мудрого керівника Дмитра Сергійовича Гурського
Опубліковано: 2018-09-28

Весь випуск

Статті