№ 3 (2019): Мінеральні ресурси України

  • Перспективи виявлення промислових концентрацій рідкісних і рідкісноземельних елементів в Олексіївсько-Лисогірському урановорудному районі Інгульського мегаблока Українського щита
  • Уміст германію у вугільних пластах Львівсько-Волинського басейну та Донбасу
  • Синергетика геологічних середовищ та її вплив на ефективність розроблення й пошуку родовищ корисних копалин
  • Особливості алмазів з давніх осадових товщ на територіях впливу кристалічних масивів
  • Показники запасів і видобутку горючих корисних копалин в Україні за період 2013–2018 років з позицій технічного аналізу
  • Ще раз про стратиграфічні комплекси та регіональну стратиграфічну схему нижнього докембрію Українського щита. Cтаття 1. Підстави для введення стратиграфічних комплексів у схему Українського щита
  • Дослідження природного самоочищення підземного середовища, забрудненого нафтопродуктами
Опубліковано: 2019-10-16

Весь випуск

Статті