№ 4 (2014): Мінеральні ресурси України

  • Проблеми надрокористування на прикладі розробки титанових родовищ у межах західної частини Українського щита
  • Мінерально-сировинна база України. Стаття 3. Стан мінерально-сировинної бази неметалічних корисних копалин України та основні напрями геологорозвідувальних робіт
  • Закономерности выветривания силикатных пород различного состава и их прикладное значение
  • Літолого-петрофізичні особливості низькоомних колекторів Прилуцького нафтового родовища
  • О применении рентгенофлуоресцентного анализа для оценки возраста калиевых минералов Rb-Sr методом
  • Cтратегія ПАТ “НАК “Надра України” щодо нарощування видобутку нафти та газу в Україні
  • Сучасний стан вуглеводневої сировинної бази Західного нафтогазоносного регіону України та основні напрями геологорозвідувальних робіт щодо її освоєння
  • Використання підходів з формування оптимального портфеля інвестиційних проектів нафтогазодобувних підприємств
  • ХХХVІІ Генеральна Асамблея Асоціації геологічних служб Європи (м. Берн, Швейцарія, 21–24 жовтня 2014 р.)
Опубліковано: 2014-12-25

Весь випуск

Статті