№ 4 (2015): Мінеральні ресурси України

 • Мінерально-сировинна база України. Стаття 4. Паливно-енергетичні ресурси й перспективи їх нарощування
 • Щодо геотектонічного районування кристалічного фундаменту Українського щита
 • Менеджмент водних ресурсів у контексті освоєння прогнозних ресурсів вугільного метану на прикладі Павлоградсько-Петропавлівської площі
 • Структурно-тектонічний фактор формування газоносності вуглепородних масивів Донбасу
 • Особливості мікрокомпонентного складу й біологічної дії природних мінеральних вод Прикарпатського й Закарпатського регіонів України
 • Вплив науково-технічного прогресу й змін економічних умов на розвиток нафтогазодобувної промисловості
 • ORCID – метод вирішення проблеми ідентифікації автора наукової публікації
 • Нові технічні рішення для підвищення ефективності випробування пластів в умовах високого тиску й температури
 • Асиміляційний потенціал геологічного середовища гірничодобувних регіонів України як провідний показник екологічних проблем надрокористування
 • Міжнародний геологічний форум “Актуальні проблеми та перспективи розвитку геології: наука й виробництво”, 7–12 вересня 2015 р., м. Одеса, Україна
 • Ухвала Геологічного форуму “Актуальні проблеми та перспективи розвитку геології: наука й виробництво (Геофорум–2015)” м. Одеса, 7–12 вересня 2015 р.
 • Вітаємо з ювілеєм Вячеслава Якимовича Веліканова!
 • Видатний педагог, геолог-рудник і металогеніст (до 120-річчя професора П. М. Татаринова)
 • Пам’яті Анатолія Семеновича Войновського
Опубліковано: 2015-12-31

Весь випуск

Статті