№ 4 (2015): Мінеральні ресурси України

  • Мінерально-сировинна база України. Стаття 4. Паливно-енергетичні ресурси й перспективи їх нарощування
  • Щодо геотектонічного районування кристалічного фундаменту Українського щита
  • Менеджмент водних ресурсів у контексті освоєння прогнозних ресурсів вугільного метану на прикладі Павлоградсько-Петропавлівської площі
  • Структурно-тектонічний фактор формування газоносності вуглепородних масивів Донбасу
  • Особливості мікрокомпонентного складу й біологічної дії природних мінеральних вод Прикарпатського й Закарпатського регіонів України
  • Вплив науково-технічного прогресу й змін економічних умов на розвиток нафтогазодобувної промисловості
  • ORCID – метод вирішення проблеми ідентифікації автора наукової публікації
  • Нові технічні рішення для підвищення ефективності випробування пластів в умовах високого тиску й температури
  • Асиміляційний потенціал геологічного середовища гірничодобувних регіонів України як провідний показник екологічних проблем надрокористування
Опубліковано: 2018-08-14

Весь випуск

Статті