№ 4 (2016): Мінеральні ресурси України

  • Хоморська серія Волинського мегаблока Українського щита. Стаття 1. Геологія й породний склад
  • Основні типи рудоносних структур України
  • Геологічні умови формування й комплексне освоєння Торчинського апатит-ільменітового родовища
  • Особливості алмазів із сучасних розсипів у зоні поширення високопродуктивних кімберлітових діатрем
  • Нетрадиційні паливно-енергетичні ресурси Азербайджану
  • Про особливості освоєння нового напряму геологорозвідувальних робіт у Східному регіоні України. Стаття 2. Контури глибинної моделі нафтогазоносійності базогенного комплексу
  • Визначення коефіцієнта нафтонасичення низькоомних пластів-колекторів за нейтронними характеристиками середовища на прикладі Дніпровсько-Донецької западини
  • Українські геологічні екскурсії для студентів-геологів Краківської гірничої академії
Опубліковано: 2016-12-30

Весь випуск

Статті