№ 4 (2016): Мінеральні ресурси України

  • Хоморська серія Волинського мегаблока Українського Щита, геологія й породний склад
  • Основні типи рудоносних структур України
  • Геологічні умови формування й комплексне освоєння Торчинського апатит-ільменітового родовища
  • Особливості алмазів із сучасних розсипів у зоні поширення високопродуктивних кімберлітових діатрем
  • Нетрадиційні паливно-енергетичні ресурси Азербайджану
  • Контури глибинної моделі нафтогазоносійності базогенного комплексу
  • Визначення коефіцієнта нафтонасичення низькоомних пластів-колекторів за нейтронними характеристиками середовища на прикладі Дніпровсько-Донецької западини
Опубліковано: 2018-08-02

Весь випуск

Статті