№ 4 (2017): Мінеральні ресурси України

  • Уран-свинцевий вік за монацитом гранітоїдів гайсинського комплексу (Росинсько-Тікицький мегаблок Українського щита)
  • РКООН запасів і ресурсів корисних копалин як інструмент гармонізації світових класифікацій
  • Про причини самозаймання вугілля
  • Про продуктивність різних типів кімберлітів
  • Роль постседиментаційних процесів в утворенні колекторських властивостей гірських порід
  • Деякі особливості вторинних теригенних колекторів центральної частини Дніпровсько-Донецької западини на великих глибинах
  • Структура та головні складники геолого-економічної оцінки нафтогазоносних ділянок надр
  • Пам’яті Віктора Петровича Лебедя
  • Про особливості освоєння нового напряму геологорозвідувальних робіт у східному регіоні України. Стаття 4. До методики пошуку вуглеводнів у базогенному комплексі
  • IV Міжнародна науково-практична конференція “Надрокористування в Україні. Перспективи інвестування”
Опубліковано: 2017-12-29

Весь випуск

Статті