№ 4 (2018): Мінеральні ресурси України

  • Дослідження геоекологічного стану прилеглих до балки Щербаківська населених пунктів Дніпропетровської області
  • Пегматити як джерело рідкіснометалево-рідкісноземельного зруденіння в межах Центральної та Західної частин Українського щита
  • Регіональні аспекти розвитку й відтворення вітчизняної мінерально-сировинної бази та способи їхнього фінансового забезпечення
  • Теоретико-емпірична методика прогнозування вуглеводнів у розрізах свердловин з базовим параметром – стисливістю
  • Способи і технології видобутку газу метану з аквальних газогідратних формувань
  • Походження глобальних глибинних розломів та їхнє значення в дегазації Землі
  • Методичні аспекти застосування PRMS-SPE до геолого-економічної оцінки запасів нафти й газу в Україні
  • Методи визначення (обґрунтування) ціни товарної продукції при геолого-економічній оцінці вугільних родовищ
  • Математичні методи пошуку алмазоносних районів і кімберлітових полів на закритих територіях
Опубліковано: 2018-12-28

Весь випуск

Статті