№ 4 (2021): Мінеральні ресурси України

  • Колонка головного редактора
  • Сучасний підхід до надрокористування. Кредо, за яким працює Держгеослужба
  • Пошуки родовищ рідкісних металів у Східноукраїнській пегматитовій області – важливий складник геологорозвідувальних робіт в Україні
  • Індекси доступності критичної мінеральної сировини для “зеленої” енергетики
  • Лейкогранулітова формація і зеленолевадівська світа побузького гранулітового комплексу (західна частина Українського щита). Стаття 1. Загальні відомості, склад, будова, стратиграфічне положення
  • Дослідження впливу параметрів роботи електровідцентрових насосів на продуктивність обводнених газових свердловин
  • Науково-методичні і нормативні чинники актуалізації результатів геолого-економічних оцінок родовищ корисних копалин
  • Моделювання тампонажного каменю на цементно-зольній основі
  • Основоположник металогенічної науки (з нагоди 120-річчя Юрія Олександровича Білібіна)
Опубліковано: 2021-12-28

Весь випуск

Статті