Порядок рецензування

Усі статті, які автори надають для публікації в журналі “Мінеральні ресурси України”, проходять процедуру рецензування. Рецензування рукописів конфіденційне.

Редакція журналу “Мінеральні ресурси України” застосовує відкрите (open peer review) і закрите (single-blind review) рецензування.

Процес рецензування.

1. Первинну оцінку авторської статті здійснює головний редактор видання. Якщо стаття відповідає науковій спрямованості журналу, її реєструють і передають для подальшого розгляду.

2. Відповідальний за випуск поточного номера вирішує чи приймати статтю й надає рекомендації щодо залучення рецензентів за науковим напрямом цієї праці.

3. Для рецензування призначають двох рецензентів, які можуть входити до складу редакційної колегії журналу. Рецензенти – це висококваліфіковані фахівці в геологічній і технічній галузях науки, які мають ступіть доктора чи кандидата наук, а також свіжі публікації за тематикою, у якій можуть рецензувати статті.

4. Бажаний термін розгляду рецензованої статті становить 14 діб, але не повинен перевищувати 21 добу.

5. Взаємодія між автором і рецензентом відбувається через відповідального секретаря журналу.

6. Рецензія має містити такі елементи: (рекомендовану редакцією форму рецензії наведено в додатку А):

1) Назва статті.

2) Автор.

3) Відповідність статті тематиці журналу.

4) Актуальність.

5) Наукова новизна.

6) Дотримання структури змісту наукової статті (див. п. 9 “Правил для авторів”).

7) Повнота й достатність розкриття теми в анотації.

8) Якість оформлення матеріалів.

9) Зауваження рецензента.

10) Висновок рецензента.

11) Відомості про рецензента, підпис, дата.

Після остаточної оцінки статті рецензент заповнює форму “Відгук на рукопис статті” (додаток Б) або додає коментарі в текст і висновує:

рекомендувати статтю до опублікування; 
рекомендувати до опублікування після доопрацювання з огляду на зауваження; 
не рекомендувати статтю до опублікування.

Якщо рецензент не рекомендує статтю до опублікування, у рецензії мають бути зазначені причини такого рішення.

7. Якщо рецензент запропонував доопрацювати статтю, її надсилають авторові із зауваженнями. Автор вивчає рецензію й у разі згоди із рецензентом додає відповідні зміни до тексту та вказує, які правки вніс. Виправлений варіант повторно погоджує рецензент, а відтак редколегія або головний редактор затверджує статтю до друку.

8. У разі відмови внести рекомендовані виправлення, автор надає аргументовану відповідь редакції, а головний редактор призначає додаткове рецензування. Остаточне рішення щодо публікації статті залишає за собою редакційна колегія журналу.

Рецензія на наукову статтю, подану для публікації в журналі (додаток А)

  1. Назва статті: _____________________________________________________
  2. Автор: ___________________________________________________________
  3. Відповідність статті тематиці журналу: _______________________________

Так чи Ні

  1. Актуальність: ____________________________________________________

Так чи Ні

  1. Наукова новизна:___________________________________________________

Так чи Ні

  1. Дотримання структури змісту наукової статті (див. п. 9 “Правил для авторів”):

Так чи Ні

  1. Повнота і достатність розкриття теми в анотації: _______________________

Так чи Ні

  1. Якість оформлення матеріалів: ______________________________________
  2. Зауваження рецензента:_____________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

  1. Висновок рецензента: ______________________________________________

_______________________________________________________________________

Рекомендувати статтю до опублікування; рекомендувати до опублікування після доопрацювання з урахуванням зауважень; не рекомендувати статтю до опублікування. Якщо рецензент не рекомендує статтю до опублікування, у рецензії мають бути зазначені причини такого рішення.

13. Відомості про рецензента, підпис, дата.