Протидія плагіату

Основний принцип відбору публікацій – наявність їх експертної оцінки (рецензування). Для того щоб бути впевненим в оцінці якості статті, процес рецензування повинен бути прозорим, методичним та неупередженим. Всі етапи цього процесу будуються на основі етичних принципів і обґрунтованих рішень. Редакційна колегія стоятиме на захисті інтелектуальної власності та авторських прав і не допустить таких випадків порушення етики, як плагіат, відтворення статей, раніше опублікованих в інших засобах інформації, запобігатиме впливу потужних фінансових та інтелектуальних інтересів на шляху реалізації цієї політики.

Редакція журналу “Мінеральні ресурси України” закликає авторів надавати для публікації тільки оригінальні, раніше недруковані в інших виданнях праці.

Плагіат у будь-яких його формах неприпустимий. Неприйнятною вважається велика кількість запозичень. У разі використання праць або тверджень інших авторів обов’язкові покликання на першоджерело.

Для виявлення плагіату редакція журналу “Мінеральні ресурси України” використовує програму ETXT-Antiplagiat. Авторська стаття має містити не менш як 75 % оригінального тексту. Якщо стаття містить менше ніж 75 % оригінального тексту, її повертають на доопрацювання й повторне перевірення на плагіат.

У разі незгоди автора з результатами перевірення, редакція створює комісію для рецензування.

Остаточне перевірення, що засвідчує наявність понад 25 % плагіату, є підставою для відхилення статті від публікації. Якщо плагіат виявлено в опублікованій статті, то редактор, застосовуючи блок-схеми Комітету з видавничої етики (СОРЕ), видаляє цю статтю.